Pervasızlar

20 Kasım 2008 Perşembe

MALUM zevatın yine mindere çıktığını ve ılımlı İslam cumhuriyetinin önündeki engel anayasanın temel hükümleriyle ve özellikle laiklik ilkesiyle oynamaya yeniden niyetlendiğini söylüyor Prof. Dr. Aydın Aybay ve sürekli ikmale kalanlar için hukuk derslerine devam ediyor:

Atatürkçü Cumhuriyetin temel taşlarını oluşturan anayasanın değişmez, değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif dahi edilemez hükümlerini değiştirmeyi hedefliyorlar. Çünkü İslam cumhuriyetçilerinin her teşebbüsü Anayasa Mahkemesinde bu yasağa çarpıyor. Yüksek mahkeme bu konuda gayet kararlı: Anayasanın başka hükümlerinde yapılan birtakım değişikliklerle sözü geçen yasak hükmü dolanılarak ihlal ediliyorsa, buna da müsaade etmiyor. İşte bunu hazmedemiyorlar. Mahkeme haddini aştı gibi aslında kendi hadlerini aşan laflar ediyorlar. Eskimiş bir hariciye memuru tünediği gazete köşesinden yüksek perdeden atıyor; Mahkemenin kararı hukuka aykırıdır diyor. Bu lafı ile acaba yüksek mahkemenin mütebahhir başkanı ile aynı çizgide buluştuğunun farkında mı?

Hemen ardından Başbakan lafa ağız oluyor: Mahkeme hukuki değil siyasi bir karar vermiş imiş. Haydi, bunlar hukuk öğrenimi görmedikleri için pervasızca böyle sözler söyleyebiliyorlar diyelim; ısmarlama anayasa imali işine soyunan hukukçulara ne diyelim! Anayasa Mahkemesinin bu tutumu karşısında ne yeni bir anayasa yapılabilirmiş ne de anayasa tadili! Belki, Ha şunu bileydin demek lazım. Bu tavır yasaların çıplak kuralları ile hukuku bir ve aynı şey sanmaktan kaynaklanıyor. Bu anlayışla korunacak hukuk yasa kuralıdır demeye getiriliyor. Halbuki korunacak olan kuralın kendisi değil onun temelini oluşturan hukukun kendisidir. Kuralın kendisi, lafzı yani sözü sadece bir tanıtma işaretidir, bir şifredir. Bunun altında yatan hukukun kendisi ise, binlerce yıldan beri yorum adıyla maruf ameliyeye başvurularak saptanır. İşte, Anayasa Mahkemesi de bunu yapmakta ve Cumhuriyetin temelini oluşturan ilkelere aykırı yasama girişimlerinin hepsini önleyen kararlar vermektedir. Bu onun görevidir. Bu görevi yerine getirerek verdiği kararlar anayasal rejimimize göre artık hukukun kendisidir. Bu gerçeği hâlâ kavrayamamış olanlara bundan öte diyecek bir sözümüz yoktur!

Vecdi Gönül’ün tarihten habersizliği

İSLAMCI iktidarın Milli Savunma Bakanı Vecdi GönülRumları ve Ermenileri Anadoludan göndermeseydik, milli bir devlet kurabilir miydik gafından sonra lafını düzetmek için yaptığı açıklamada bir çam daha devirmiş; Birinci Dünya Savaşından sonra Anadolu topraklarında bir devlet kurulacakmış da bunu ya Yunanlar ya Türkler kuracaktı imiş!

İlkokul çocukları dahi biliyor ki Yunanistan 1832de bağımsız bir devlet oldu. Osmanlı için Birinci Dünya Savaşını bitiren Sevr Anlaşması ile Büyükçekmeceye kadar Trakya ve Ege Yunan Krallığına verildi; Anadolunun doğusunda Ermenistan, güneydoğusunda Kürdistan kurulması kararlaştırıldı. Sonuç; Anadoluda bir Yunan devleti kurulması söz konusu değildi çünkü Trakya, Ege ile Marmaranın Anadolu toprakları Yunanistana bağlanacaktı ve emperyalizmin hesabı tutsaydı bir süre sonra Yunanistanın başkenti Atinadan İstanbula taşınacaktı. Bir ilkokul öğretmeni, Türkiyenin iki milli bakanlığından birinin başındaki Vecdi Gönüle Allah rızası için bunları öğretsin!

Kaz

Zekai Buluç: AKP’nin yerel seçim ekonomi politiği: Kaz gelecek yerden sadaka esirgenmez!

Yağmur Deniz

Lozan masasına yer aranıyormuş.

Özelleştirme İdaresi’nde sergilesinler!

Eleştiri

Engin Balım: Filminin izlenmeden eleştirilmesine kızan Can Dündara: Hüseyin Üzmezi eleştirmek için ne yaptığını görmemiz mi gerekiyordu!

Kafa

 

Metin Akay: Anayasanın değiştirilemez hükümlerinin değiştirilmesini kafaya takanlar önce kafalarını değiştirsinler!

Haham

 

Mustafa Alim: Tuncay Güney’in hahamlığı fos çıkmış. Bakmak lazım, belki hahamcıktır.

- RTE ile AG koltukları değiştireceklermiş...

Külahları değiştiler bile!

Çankaya Köşkü’ne kurumsal kimlik aranıyormuş:

Logoyu 16 yıldızdan oluşan tespih yapsınlar!

Yüksek Yerilim Hattı

[email protected]


Yazarın Son Yazıları

Nasır mıymış? 5 Şubat 2009
Gladyo 29 Ocak 2009
İse 22 Ocak 2009
Süreç 15 Ocak 2009
Sorularla 8 Ocak 2009
İzmir'de 1 Ocak 2009
Düşmanlık 25 Aralık 2008
Pabuç 18 Aralık 2008
Kurban-1 11 Aralık 2008
Katilin hedefi 4 Aralık 2008
Kırıntı 27 Kasım 2008
Pervasızlar 20 Kasım 2008
Bekleyiş 13 Kasım 2008
Çuvallama 6 Kasım 2008
İhanet 30 Ekim 2008