Irak'ta Askeri İşgalden Sivil İşgale

22 Kasım 2008 Cumartesi

Washington ile Amerikanın Bağdata yerleştirdiği yönetim arasında sağlanan anlaşmaya göre 2011 yılının sonunda 152 bin ABD askeri Iraktan ayrılacak.

2003 ilkbaharında Irakı işgale başlayan ve 2011 sonunda ayrılacağını söyleyen ABD (ve İngiltere) işgali Irakta ne bırakıyor? Aldıkları ve verdikleri nelerdir?

1) ABD ve İngiliz işgali 1,6 milyon Iraklının öldürülmesine yol açtı. Sakat kalanların 1,5-2 milyon arasında olduğu tahmin ediliyor.

2) ABD ve İngiltere Irak petrol kaynaklarının %37sini resmen Amerikan ve İngiliz şirketleri arasında paylaştırdılar, anlaşmaları yaptırıldı.

3) Irakın kuzeyinde ABD, İngiltere ve İsrailin denetiminde fiilen bağımsız Kürdistanın kuruluşu gerçekleştirildi. Bütün kurumları oluşturuldu, askerleri eğitildi. Bir tek tanınması kaldı.

4) Irakın kuzeyi, “Güneydoğu Türkiyede istikrarsız bir ortamın yaratılması içinfiilen ve geniş kapsamlı bir biçimde kullanılmaya başlandı.

5) Bağdata Talabani, Irakın kuzeyine de Barzani, ABD, İngiltere ve İsrail tarafından oturtuldular. Türkiye, İran ve Suriye üzerinde sürekli tehdit ve istikrarsızlık oluşturacak bir Kürdistanın temelleri atıldı.

6) ABD Irakın kuzeyini fiilen kendi egemenlik alanı içine sokarak”, Türkiyenin eskiden olduğu gibi inisiyatif kullanma olanaklarının önünü kesti. Şimdi, Ankara ile Bağdat karşı karşıya getirilecek. Her ne kadar 2011 yılı sonunda Amerikanın çekileceği söyleniyorsa da, o tarih geldiğinde Barzaninin ısrarlı talepleri sonucubazı değişikliklerin yapılması beklenmelidir. Zaten ABDnin yapımına başladığı askeri üsler, “yeni formülleride gündeme getirecektir.

İngilterenin Kıbrısta, kendi mülkiyetine soktuğu topraklarda(*) olduğu gibi, ABD Barzaninin ısrarları sonucubenzer bir uygulamaya gidebilir.

İskenderun Körfezinin altının pişirilmeye başlandığını unutmayalım.

-ABnin alt komisyonlarının birinde, Hatay Sorunuadı altında naylon bir sorun daha üretildi, Cumhuriyette defalarca yazdım.

-Karpaz yarımadasında ABD (ve İsrail) üslerinin altyapısı şimdiden hazırlanmaya başlandı bile. Bu konu belgeleriyle anlatıldı. (**)

Esas neden başkaydı…

ABDnin 2003te Irakı işgalinin gerisinde, bu toprakları kendi denetimi altına almahedefi vardı. Türkiye gibi açılıp saçılmış bir yapıbulunmadığı için askeri kuvvetlerle sınırlar aşıldı.

Operasyon tamamlandı, yönetimler ve yandaşlar yerleştirildi”, şimdi çekilme zamanı.

-Amaca büyük ölçüde ulaşıldı.

-152 bin asker tutmak çok pahalı, üstelik büyük ekonomik kriz geldi çattı.

-ABDnin dünyadaki imajı işgal yüzünden sıfırlandı. İngiltere bile askerlerini çekti; Amerika yalnız başına kaldı.

-Askerlerinin verdiği 4 bin kayıp Amerikan kamuoyunda yönetime karşı büyük tepki yaratıyor.

Obamanın başkanlığı ile birlikte yeni bir Amerika görüntüsüyaratılması zorunlu. 16 Kasım 2008de varılan uzlaşma ileride uygulanmasa bile”, ABDye 3 yıllık bir nefes alma rahatlığı yaratacak.

Üstelik bu jestinObamayla birlikte ortaya konması yeni görüntü açısından büyük önem taşıyor. Amerika ve İngiltere dünyaya ve kendi insanlarına yalan söyleyerek işgal ettikleri ve 1,6 milyon insanı öldürdükleri Iraktan Obamayla birlikte çekiliyorlar görüntüsü verilecek.

İşgalin yöntemi değişecek

2011’de belki askeri işgal sona erecek amasivil işgalonun yerini alacak.

-Irakın kuzeyindeki Barzani yönetimi ABD, İngiltere ve İsrailin güdümünde olacak. Büyük olasılıkla, dev askeri üsler Amerikaya devredilecek.

-Bağdattaki sivil yönetimyine aynı grubun denetiminde olacak.

-Iraktaki Sünni, Şii, Kürt,Türkmen çatışmaları bir ya da ikisinin Batıdan yardım istemesine yol açacak.

-Türkiyede ılımlı İslam yapılanması yerleştirilebilirse, Irak Türkiyeleşirken,Türkiye de Iraklaşmaya başlayacak”.

Ankara, Bağdat ve Kürdistanın ipleri Washington ve Pentagonun elinde tutulacak.

Altı pişirilmek istenen plan bu. Yolun yarısını tamamladılar bile. Bu model içinde AB süreci üzerinden Güneydoğu Anadolunun koparılması girişimleri yoğunlaştırılacak. Ermeni soykırım tasarılarına Kürt soykırım tasarıları AB tarafından eklenecek.

Türkiye bu gerçekle yüzleşmeye hazır mı?

(*) Kıbrıs adasının %9 dolayında bir bölümü İngilterenin mülkiyetindedir.(1960 Anlaşması)

(**) “KKTCde Amerikan ve İsrail Üsleri mi?16 Mayıs 2008 tarihli Cumhuriyette Bıçak Sırtında çıkan makale.

www.istanbul.edu.tr/iktisat/emanisali


Yazarın Son Yazıları