Yılmaz Şipal

Somali: ‘Aç Çocuklar Ülkesi’

11 Haziran 2012 Pazartesi
\n

Birleşmiş Milletler Tarım ve Gıda Örgütü (FAO), 2008 yılında dünyada 1 milyara yakın insanın açlık sorunu yaşamakta olduğunu açıklamış.

\n

Geri kalmış ülkelerdeki yoğun nüfus artışı baskısı nedeniyle, açlık birsalgın hastalıkgibi hızla yayılma eğiliminde. Açlıktan en çok etkilenenlerin iseçocuklarolduğu gözlenmekte.

\n

Geri kalmış ülkelerdeki önlenemeyen nüfus artışı sonucu oluşan, su sıkıntısı ve açlık, dünyanın birincil sorunu konumuna gelmiş durumda. Günümüzde açlık sorununu, Afrika ve Asya ülkeleri, en yoğun biçimde yaşayan ülkeler.

\n

Kaynaklara göre Afrikanın bazı bölgelerinde, her üç kişiden biri açlıkla birlikte yaşamakta. Açlık çeken ülkelerin en önünde gelenlerden biri Somali Cumhuriyeti.

\n

Hindistan, Çin, Kongo Cumhuriyeti, Endonezya, Pakistan, Bangladeş ve Etiyopya, en kötü beslenenülkelerin başında geliyor.

\n

Yapılan araştırmalarda, küresel ısınmanın getirdiği iklim değişikliği nedeniyle önümüzdeki 20 yıl içinde yüzde 50 oranında artacağı kaçınılmaz görünen gıda gereksinimini karşılamanın olanaksız olduğu açıklanmakta. Nedeni iseaşırı doğurganlıkolarak belirtilmekte.

\n

Malthus (Thomas Robert) 1766-1834 yılları arasında yaşamış İngiliz iktisatçısı ve nüfus bilimcisi. İki yüzyıl önce dünyanın geleceğini gören bir gelecekbilimci (fütürist) olduğu da söylenebilir.

\n

Hızlı nüfus artışının, bir üremeye dönüştüğünü ve sürekli olarak üretimdeki artışın çok üstünde gerçekleşeceğini görmüş ve nüfus artışına sınırlama getirilmesinin şart olduğunu anlatmış. Bu artışa sınırlama getirilmez ise insanların yaşam koşullarının çok daha kötü olacağını, açlığın ve mutsuzluğun giderek yaygınlaşacağını sürekli vurgulamış.

\n

19. yüzyılda (1802de), dünya nüfusu 1 milyar olarak saptanmış. Dünya nüfusu 1927 yılında 2 milyar, 1961 yılında 3 milyar, 1971de 4 milyar, 1987de 5 milyar olmuş. Bugün 7 milyara ulaşmış durumda.

\n

2008 yılında 200 (iki yüz) ülke arasında doğurganlık oranına göre yapılan araştırmada, 7 (yedi) milyon nüfusa sahip Somali Cumhuriyeti, anne başına düşen 7 (yedi) çocuksayısı ile dördüncü sırada yer almaktadır.

\n

Somali Cumhuriyeti, kişi başına düşen 600 ABD Doları yıllık geliri ile de dünyanınen fakir ülkelerininen ön sıralarında yer almakta.

\n

Bugün Somali, aşırı nüfus artışıyla gelen açlığın getirdiği ölümlerle kucak kucağa yaşayan bir aç çocuklar ülkesikonumunda.

\n

\n\n


Yazarın Son Yazıları

‘Bedava’ Yaşamak 22 Ekim 2012