Konuştu, ‘Baba’ Dedi!

31 Aralık 2012 Pazartesi

\n

\n

Ülke yeni yıla Kürt sorunu, demokratik bir anayasal düzenin oluşturulması gibi var olan çok ağır siyasal sorunlarına bir yenisini ekleyerek giriyor. Yeni sorun alanı üniversitelerdir. \n

\n

***\n

\n

Doğrusu AKP iktidarı üniversite sayısını hızla arttırdı, on yılda neredeyse üçe katladı. Ancak, bu sayısal artışa kalite ya da nitelik eşlik etmedi. Öğretim üyeleri, sayı ve kalite olarak çok yetersiz kaldı. \n

\n

Daha da önemlisi, üniversitenin varlık nedeni olan bilimsel araştırma özgürlüğü ve onun temelini oluşturan üniversite özerkliği, iyice unutuldu. Üniversite açmayı iyice sıradanlaştırarak gerçek üniversite özelliğinden uzak yükseköğretim birimleri oluşturan AKP iktidarı, üniversitelerde 12 Eylülün faşizan rejimini YÖK eliyle uygulamayı sürdürdü; onları güdükleştirdi. \n

\n

Rektör seçimlerinde öğretim üyelerinden en çok oyu alan adayların çoğu kez Cumhurbaşkanı tarafından atanmaması nasılsa demokrasiye uygun sayıldı! Bu yöntemle rektör olanların öğretim üyeleri arasında ayrımcılık yapması, kendi görüşünden olmayanları ezmesi karşısında üniversite çözüm üretemedi; çaresiz ve zavallı kaldı. Ayrıca, üniversite, ilişkili olduğu TÜBİTAK, TÜBA ve TAEK gibi en üst bilim kurumlarının yönetimlerine AKP iktidarınca el konulmasını, böylelikle bilimsel araştırma projelerinin keyfi olarak reddedilmesini içine sindirdi. Sıkı durun, üniversiteler, Türkiyeyi tam üyeliğe kabul edeceğini açıklayan dünyanın en ileri araştırma merkezi CERNe-Avrupa Nükleer Araştırmalar Merkezi- ülkenin tam üye olmasının AKP hükümeti tarafından engellenmesi karşısında da utanç verici bir tutumla, sessiz kaldı! \n

\n

Kendi sorunlarını çözemeyen üniversite, toplumun sorunları karşısında da çok büyük çoğunluğuyla suskunluğunu korudu. \n

\n

Siyasi parti yapılarının tümüyle kişiye bağlı kalmasına; hak ve özgürlüklerin çiğnenmesine; hukukun ayaklar altına alınmasına; uzun tutukluluk süreleriyle adaletin hiçe sayılmasına ve 4+4+4 uygulamasıyla eğitimin çökertilmesine üniversite tümüyle seyirci kaldı. \n

\n

AKPli sayılmayan kamu çalışanlarının baskı altına alınması; Kamu İhale Kanununda yandaş sermayedar yaratmak amacıyla yapılan değişiklikler; ormanların, derelerin ve kıyıların talanı; yanlış ve yanlı özelleştirmelerle toplumun büyük mal varlıklarının yandaş sermaye kesimlerine aktarılması; böylelikle başta basın-yayın olmak üzere emekçilerin baskı altına alınması üniversiteleri ilgilendirmedi. \n

\n

***\n

\n

Geçen günlerde ODTÜye gelişi sırasında polisin aşırı güç kullanmasına bu üniversitenin bir bütün olarak karşı çıkması, Başbakanı çok rahatsız etmiş olmalı ki olayı günlerce gündemde tuttu; kimi üniversitelerin öğretim üyeleri ve öğrencileri ODTÜnün yanında yer alırken bir bölümünün yönetimleri de Başbakana destek çıktı; üniversiteler Başbakan bağlamında yıkıcı bir kavga ortamına sürüklendi; bölündü! \n

\n

En eskilerinden içlerinde öğretime başlamadan kınamaya başlayan en yenilerinin yer aldığı 52 üniversitenin yönetimi, üniversite adına yakışmayacak çok yanlış bir tutumla ODTÜyü kınadı ve... Başbakanın yanında yer aldı!\n

\n

Evet, ne mutlu bize ki ülke sorunları karşısında yıllarca susan üniversitelerimiz sonunda konuştu ve “Baba” dedi!\n

\n

Mutlu yıllar!

\n

Yazarın Son Yazıları

Yerelde yeşermeli 25 Mart 2019
Yıkımı durdurmak! 18 Mart 2019
‘Komünist’! 4 Mart 2019
Başkan- sermaye-emek 18 Şubat 2019
ODTÜ ile ‘uçurmak’! 11 Şubat 2019
İzmir zamanıdır! 4 Şubat 2019
‘Normalleşiyor’! 28 Ocak 2019
‘Parlamento’ 21 Ocak 2019
Bilgisizliğin gülmecesi 31 Aralık 2018