Ünye Fatsa Arası Ordu Kuruldu…

24 Şubat 2013 Pazar

Yeter artık, 54 çokuluslu şirketin taşeronu Amerika Birleşik Devletleri, senden bıktık! Yeter, tıpkı Latin Amerikada olduğu gibi bu topraklardan çek elini! Her şeyi karıştırmakta, algı yönetiminde üstünüze yok! Çünkü işiniz, bu dünyayı daha da yoksullaştırmak ve doymak bilmeyen hırsınızı tatmin etmeye çalışmak!

\n

Şimdi sıra Karadenizde! Çünkü sizinle işbirliği yapan hükümet ve sizin ölçeğinizde bir toz zerresi kadar yer tutan, işbirlikçi yerli sermayeyle, Karadenizi termik ve nükleer santrallarınızla öldürmeye niyet ettiniz. Ve yıllardan beri Doğu’da ve Güneydoğu Anadoluda yapamadığınızı, yani Kürt Türk kapışmasını şimdi Karadeniz bölgesine taşıyarak yapmaya çalışıyorsunuz.

\n

Ama bir şeyi atlıyorsunuz, tıpkı Bolivyada, Guatemalada, Ekvadorda atladığınız gibiİnsanları satın alabilirsiniz, bazı sivil toplum kuruluşlarını satın alabilirsiniz ama bir bölgenin yaşadıklarını ve toplumsal belleğini satın alamazsınız.

\n

Toplumsal bellek, sizin korkunç iktidarınızı en çok sarsan, sizi en çok düşündüren olgudur. Henüz imparatorluğunuz insanların toplumsal belleğini silecek bir teknoloji geliştirmedi. Ve şimdilerde at koşturmaya çalıştığınız Karadeniz bölgesi, direniş kahramanlarıyla dolu bir bölgedir.

\n

Onlardan biri mutlaka arşivlerinizde vardır. Terzi Fikri. Dosyalarınızdaki Fatsa olayları bölümüne bir göz atın! Ama burada bir parantez açmak istiyorum, sizin göz atmanız yetmez, asıl bizim bir göz atmamız gerekiyor.

\n

Terzi Fikri, bir terzidir ve Fatsada yaşamaktadır. Dünyanın değişmesinden yanadır. İnsanların birlikte üretmesinden ve hakça paylaşımdan yanadır. Ordunun en yakın ilçesi Fatsada 1979 yılında bağımsız belediye başkan adayı olur. Tüm adaylardan daha fazla oy alarak seçilir. Artık Fatsanın şiirli günleri başlamıştır.

\n

Öncelikle çamurdan kurtulma kampanyasına önem verir. Çünkü Fatsayı kuşatan çamur pek çok hastalığa neden olan bir bataklıktır. Çamur Fatsalıların da katkısıyla kırk günde kurutulur. Sıra yaşamı güzelleştirmeye gelmiştir, kültür festivalleri, kadın emeğinin ön plana çıkarılması, gençlerin boş zamanlarını yaratıcı uğraşlarla geçirmesi Terzi Fikrinin ve arkadaşlarının başlıca işleri arasındadır. Öte yandan hiçbir vurgun olmadığı için belediye işçilerinin ücretleri tıtır tıkır ödenmektedir. Ayrıca kadınlarla yapılan işbirliği sayesinde 400 profesyonel kumarcının bulunduğu ilçede kumarın önüne geçilir. En önemlisi Terzi Fikri, Fatsayı 11 bölgeye bölmüş ve burada seçimle gelen mahalle komiteleri kurulmuş ve bunlar doğrudan yönetime katılma hakkını kazanmışlardır.

\n

Fatsa, ülkede yepyeni bir yönetimin var olabileceğini gösterdiği için, iktidara göre tehlikeli bir yer olmuştur. Bu nedenle zamanın başbakanı Demirel, Çorumda 50 kişinin öldüğü, kentin yakılıp yıkıldığı olaylarının olduğu sırada şöyle der: Bırakın Çorumu Fatsaya bakın!

\n

Gerçekten de Fatsadan kurtulmak gerekmektedir. Bu nedenle, 1980 yılının 12 Temmuz sabahı ordu Fatsayı kuşatır, mevcut partilerin Burada komünist bir idare yok. Biz burada hem yönetimden hem hayatımızdan hoşnutuz dilekçeleri bile hasır altı yapılır ve Fatsa ele geçirilir. Terzi Fikri ve arkadaşları tutuklanır. İşkencelerden geçirilir. Terzi Fikri ve arkadaşları yıllarca hapis yatar ve bu hapis sırasında, 1985 yılında Terzi Fikrinin kalbi bir gün durur.

\n

Fatsa olaylarını yediden yetmişe tüm Karadeniz halkı bilir. Sadece Karadeniz halkı mı, Fatsa bu ülkenin devrimci belleğinde her zaman parıldayan bir küme yıldız gibidir. Asla sönmez.

\n

Sadece Terzi Fikri mi? Karadeniz her zaman direnişin, inadın memleketi olmuştur. Yakın zamanlarda, Hopada Başbakanı protesto mitinginde biber gazı yiyip kalbi dayanmayan Metin Hocayı anımsayın

\n

Ya Sinop, dünyada cezaeviyle bütünleşmiş başka hiçbir kent yoktur. Bu cezaevinde öyle muhalif kitaplar yazılmış, öyle muhalif şiirler okunmuştur ki Çok hikâye biliyorum ama bir hikâye anlatmakla yetinmeliyim. Tatar Ramazanın yazarı Kerim Korcan, komünist olmaktan yıllarca bu cezaevinde yatar, bir gün çıkar ve hemen sahildeki meyhanelerden birine oturur. Cebinde parası yoktur. Ne yapacağını bilemez. Meyhaneci gelir ve ona rakı, meze ısmarlar. Kerim Korcan adama bunu neden yaptığını sorar, cevap çok basittir. Biz Sinopluyuz, insanı severiz.

\n

54 şirketin taşeronu ABDnin CIA, FBI ve binlerce kurumunun bu hikâyeden haberi yoktur. Zaten, bu aşağılık güce karşı elimizdeki en güçlü şey, bizi biz yapan hikâyelerimizdir.

\n

Yazarın Son Yazıları

İmdat, Z kuşağı! 5 Temmuz 2020
İhtiyarlara yer yok! 28 Haziran 2020