Üniversite ve Marx

27 Şubat 2013 Çarşamba

Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Seydi Çelik’in, öğrencilerine Karl Marx ve Friedrich Engelsin Komünist Manifesto adlı eseriyle ilgili ödev verdiği itibarıyla ifadesi alınmış”.

\n

Gayet tabiidir ve münasip olmuştur.

\n

Hukuk okumuş, doktora yapmış ama zamanın ruhunu bilmiyor. İniş çıkışları iyi takip edemiyor, Başbakanı dinlemiyor, ODTÜnün başına gelenlerden ders almamış, sayıları neredeyse lise sayısını geçecek olan üniversitelerin üniversite, fakültelerin fakülte değil medreseye dönüşmek üzere olduğunu hâlâ anlayamamış, sonra da sen kalk öğrencilerine Manifestodan ödev ver.

\n

Gazetelere bari göz atsaydın, Taha Akyol okusaydın, hangi kitaplar okunur, hangileri zamanın ruhuna uygundur öğrenseydin.

\n

Her neyse.

\n

***

\n

Üniversitelerde öğrenim görenlerin bu türden kitapları okumaları, tarihe bakmaları, gelecek için dersler çıkarmaları lazım değildir. Zaten gelecek YÖK döneminde de hiçbirisine lüzum hasıl olmayacaktır. Din ve ahlak bilgisi yanında, el Ezher müfredatı takip edilecek, İslam âleminin önemli âlimleri arasında işe yarayanların okunmasına özel bir gayret gösterilecektir.

\n

Mesela İmam Gazaliye özel bir yer ayrılmasına ihtimam gösterilecek, İbni Haldun gibi Asabiyyet teorilerinden ters anlamlar çıkaranlara, cemiyetlerin çöküş dönemlerine dair işaretler verenlere elbette rağbet edilmeyecektir. Yok üniversite özgür düşünce demekmiş, bilim kuşkuyla ilerlermiş, bunlar boş kelamdır, İlim Çinde de olsa gidiniz felan gibi laflar ilim bulunmadan önceydi. Bulunmuştur, şimdi o bulunanla her türlü hayretler verici ve elbette kitapta yeri olan alet edavat yapılmakta, asrımız da gittikçe asrileşmektedir.

\n

***

\n

Manifesto gibi zamanı geçmiş, tarih olmuş risalelerle talebenin kafasının karıştırılması zinhar faideli değildir. Kimileri ne var bunda, artık komünizm mi kaldı, okuyuversinler işte diyerek fesatlığa başlamasınlar, modern asrın feylesoflarından okunacaksa Popper gibi, Hayek gibi, Misses gibilerinin okunması elbette iyi olacaktır, gayrısına ne lüzum var. Devri geçmiş, yıkılıp gitmiş komünizm düşüncelerini yeniden talebenin kafasına sokmakta ne mana var.

\n

***

\n

Varsa bir mana, elbette akıllı biri de YÖKü uyaracak, tıpkı 12 Eylül darbe zamanlarının o mükemmel sistemi gibi hocasını ilgili makama gammazlayacaktır. Memleket böyle kalkınacak, din ve iman temelinde ilerleyecek, ileri demokrasiye hızla rücu edecektir.

\n

Tabii şimdi içinizden sivri akıllı bir kari sen bizimle dalga mı geçiyorsun, işte besbelli sen de Manifest erbabındansın da ufaktan ufaktan bizimle kafa buluyorsun diyebilir. Vallahi değil. Vaktiyle azıcık saifelerinde gezindiysem de hiçbir zaman bir tat bulamadım. Elimi kızıl kora değmiş gibi alelacele çektim. O ne öyle: Avrupada bir heyula kol geziyor. Komünizm heyulası Hani nerede? O kol gezen iktisadi krizdir ve elbette say erbabı böyle durumlarda biraz işini kaybeder, parası azalır amma bundan zinhar yine o eski kötü zamanlardaki gibi zincirlerinden başka kaybedecek bir şeyleri yoktur gibi zırvalara kapılıp gitmezler. Bu laf işte bir lafügüzaftır o kadar. Münafıkların anlattığı gibi dört kişilik bir aile için açlık sınırı 1007 liradır, işte bu da zincirdir diyeni bir iyice mimlemek lazım, üniversitede talebeyse hocasına falan bir bakmak lazım, elbette araştırmak icap eder. Ödev listesine Manifesto falan koymuş mudur?

\n

Koymuşsa tez elden temizlemek faydadan ari değildir. Bakmak, ifadesini almak, tezkeresini eline vermek pekâlâ, pek güzel olur vesselam...

\n

\n


Yazarın Son Yazıları

Sondan Bir Önceki 7 Eylül 2018
Hava Tükenmeden 31 Ağustos 2018
Burjuvazi Mon Amour! 29 Ağustos 2018
Haftanın Dökümü 27 Ağustos 2018
Hep Biz mi Ödeyeceğiz? 26 Ağustos 2018
Unutma Yarın Cumartesi 24 Ağustos 2018
Geleceği Kurtarmak 22 Ağustos 2018
Gazetecilik ölüyor mu? 17 Ağustos 2018
Kim Kriz İster? 15 Ağustos 2018