BURSA 15. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 10.07.2024 - 00:00

ESAS NO: 2021/83 KARAR NO: 2023/35

Davacı OYA AÇIKSÖZ tarafından davalılar KADRİYE TALAS ve arkadaşları aleyhine mahkememizde açılan Vasiyetnamenin Tenfizi davasının yapılan açık yargılaması sonunda verilen 07/02/2023 tarihli karar ile " 1-Davacı tarafından davalılar aleyhine açılan davanınKABULÜ ile Bursa 1. Noterliği16/01/1995 tarih2078 yevmiye nolu VASİYETNAMENİN TENFİZİNE,2-Dava ve vasiyetname konusu;

-Bursa ili, Yıldırımilçesi, Emirsultan Mah., 262Ada, 13 Parsel ( öncesi 159 ada, 14 parsel)'de kayıtlı Kemalettin Haliç payının mirasçısı Ayşe Haliç'e intikal etmesi gereken 1/2 payının tenfizine karar verilen vasiyet gereği davacı Oya Açıkgöz adına TAPUYA KAYIT VE TESCİLİNE,

Dair hüküm kurulmuş, davalı Temoçin ve Münevver kızı, 10/03/1971 D.lu, Özge Gümüşoğlu'na gerekçeli karar tebliği yerine geçmek üzere,tebliğinden itibaren iki haftalık yasal süre içerisinde istinaf yolu açık olmak üzere karar verilmiş olduğu ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No: ILN02058380