NİĞDE ALTUNHİSAR TAPU MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

Yayınlanma: 15 Kasım 2023

Niğde İli Altunhisar İlçesi Yeşilyurt Köyü eski 2973, 2974 parsel yeni 164 ada 2 parsel sayılı taşınmaza ait tapu kaydının beyanlar hanesi üzerinde "Mevlüt oğlu Mehmet Bayındır'ın işgalindedir." ve "Mustafa oğlu Mehmet Gül'ün işgalindedir."  şeklinde işgal belirtmesi bulunmaktadır. Zemin üzerinde böyle bir işgalin olmadığı bilinmektedir. Taşınmaz malikinin talebi ile işbu beyan kayıtlarının tapu sicili üzerinden terkini talep edildiğinden, Türk Medeni Kanunun 1026. maddesi gereği ile ilgilisinin bu işlemin kendisine tebliğ tarihinden başlayarak otuz (30) gün içerisinde terkine karşı dava açma hakkı bulunduğu hususu, kayıtlarımızda adresi tespit edilemeyen beyan sahiplerine Türk Medeni Kanununun 1019. maddesi gereği tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No: ILN01930002