T.C. AKŞEHİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 21 Kasım 2023

ESAS NO: 2023/715

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Konya ili, Akşehir İlçesi, Karahüyük Mahallesi

ADA NO: 121

PARSEL NO: 140

YÜZÖLÇÜMÜ: 534,82 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI: ELİFE DURMAZ, KADİR DURMAZ, EMİNE ALKIN, ORHAN DURMAZ, EMİNEDUDU ORTAÇ, AYŞE DURMAZ

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: TEDAŞ

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/715 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

#ilangovtr Basın No: ILN01934385