T.C. AMASYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 21 Kasım 2023

ESAS NO: 2023/214 Esas

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğütarafından istenen dava konusu aşağıda bulunduğu yer Ada Parsel ve kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri belirtilen taşınmazlar Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmış olup, mahkememizde 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10. Maddesine göre bedel tespiti ve tescil davası açılmıştır.

Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda iptal veya adli yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme açabileceği, açılacak davalarda husumetin Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü'ne yöneltilmesine,

30 gün içerisinde idari yargıda iptal davası açtığınızı ve yürütmeyi durdurma kararı aldığınızı belgelemediğiniz takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek olup, mahkememizde tespit edilen bedel üzerinde daimi irtifak hakkı mülkiyeti Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü adına tapuya tescil edilecektir.

Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli adınıza T.C Vakıflar Bankası Amasya Şubesine yatırılacaktır.

Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir.

İlgililerine 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 10/11/2023

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

İLİ: AMASYA İLÇESİ: MERKEZ VASFI: TARLA veya ARSA 

Esas No

Malikler

Köyü

Ada/ Parsel

Mülkiyet

İrtifak

2023/214

MUSA BEKDEMİR

Küçükkızılca

105-4


882,72m²

2023/215

ERDOĞAN OK

Küçükkızılca

105-2


213,23m²

2023/216

ERDOĞAN OK

Küçükkızılca

105-1


36,06m²

2023/217

HASAN ALTINKAYNAK V.D

Küçükkızılca

106-1


1.419,20m²

2023/218

RIZA OK VD.

Küçükkızılca

104-1


2.492,26m²

2023/219

BAYRAM KESKİN VD.

Küçükkızılca

103-10


1.679,26m²

2023/220

İLHAN KESKİN VD.

Küçükkızılca

103-9


482,02m²

2023/221

İRFAN KESKİN

Küçükkızılca

103-8


441,37m²

2023/222

AŞIR ATASOY V.D

Küçükkızılca

103-7


2.012,50m²

2023/223

DÖNE ATASOY VD.

Küçükkızılca

103-6


811,54m²

2023/224

MERYEM YILDIRIM VD.

Küçükkızılca

103-5


755,89m²

2023/225

DÖNDÜ ATASOY VD.

Küçükkızılca

103-4


1.488,80m²

2023/226

BAYRAM KESKİN VD.

Küçükkızılca

103-3

361,27m²

1.396,02m²

2023/227

GALİP KESKİN

Küçükkızılca

103-1

38,73m²

310,39m²

2023/228

MUSA KESKİN VD.

Küçükkızılca

109-13


1.900,10m²

2023/229

ABDULLAH KESKİN VD.

Küçükkızılca

109-14


2.154,97m²

2023/230

AŞIR KESKİN VD.

Küçükkızılca

109-15


314,48m²

2023/231

ARİFE ALTINKAYNAK V

Küçükkızılca

110-75


620,88m²

2023/232

DURSUN ATASOY VD.

Küçükkızılca

109-12


269,90m²

2023/233

MEHMET AKTAŞ VD.

Küçükkızılca

110-76


475,64m²

2023/234

KEMAL ATASOY

Küçükkızılca

109-11


78,73m²

2023/235

MİTAT KESKİN

Küçükkızılca

109-10


14,96m²

2023/236

FATMA AKTAŞ

Küçükkızılca

110-77


1.256,74m²

2023/237

CUMA KESKİN VD.

Küçükkızılca

110-78


80,15m²

2023/238

ARİFE KESKİN VD.

Küçükkızılca

110-79


584,61m²

2023/239

AŞIR ATASOY VD.

Küçükkızılca

110-81


2.232,22m²

2023/240

HALİME KESKİN VD.

Küçükkızılca

110-82


1.423,95m²

2023/241

ÖZGÜR YILDIRIM

Küçükkızılca

110-89

18,39m²

733,22m²

2023/242

SERAP DANACI VD.

Küçükkızılca

110-90

125,61m²

905,67m²

Kamulaştırmayı Yapan İdare: Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü

Açılacak davada Husumetinin Yöneltileceği İdare: Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü

Bedelin Yatırılacağı Banka: T.C. Vakıflar Bankası Amasya Şubesi

#ilangovtr Basın No: ILN01934775