T.C. ANTALYA 13. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 10.07.2024 - 00:00

DOSYA NO: 2023/373 Esas

KARAR NO: 2024/8

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı dosyasının 12/01/2024 tarihli ilamı ile; katılan sanık Hatice Özarkan hakkında hakaret suçundan Beraat kararı, diğer katılan sanık hakkında ise kasten yaralama suçundan 5 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş olup, katılan sanık Muhammet Can Yılmaz tarafından verilen bu karara karşı istinaf dilekçesi vermiş olup, Mustafa ve Şefika kızı, 20/05/1994 doğumlu, HATİCE ÖZARKAN tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ve istinaf başvuru dilekçesi tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup İLAN OLUNUR. 04.07.2024

#ilangovtr Basın No: ILN02058383