T.C. BAKIRKÖY 44. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayınlanma: 10.07.2024 - 00:00

Dosya No: 2022/731 Esas

Karar No: 2023/712

Resmi Belgede Sahtecilik suçundan mahkememizinyukarıda esas ve karar numarası yazılı 12/12/2023 tarihli ilamı ile sanık Ferid AHMET hakkında; 5237 sayılı TCK. 204/1,62/1maddeleri uyarınca 1 YIL 8 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, sanığa verilen sonuç ceza miktarı, sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan dolayı mahkum olmamış olması, mağdurun maddi bir zararının bulunmadığının anlaşılması, sanığın kişilik özellikleri dikkate alınarak CMK nun 231/5-6 maddeleri gereğince HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA karar verilmiştir. 

Dair verilen karar, 99174549682 TC. Kimlik numaralı,Abdulmetin ve Kamile oğlu, 01/01/1990 GAZNE/AFGANİSTAN doğumlu FERİD AHMED'e,tüm aramalara rağmen bulunamadığından tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereğince gerekçeli kararınTürkiye de yayınlanan (tirajı 50.000'in üstende)ulusal bir gazete ve internet haber sitesinde ilanen tebliğine,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.05.07.2024

#ilangovtr Basın No: ILN02058519