T.C. BEYPAZARI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 20.11.2023 - 00:00

ESAS NO: 2023/1067

Ankara İli Beypazarı İlçesi Dibecik Mahallesi 135 ada 5 parselin davacı Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından, Kamulaştırılmasına karar verilmiş olup; Kamulaştırmayı yapan davacı idare, dava konusu taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından Mahkememizin 2023/1067 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

Kamulaştırma Kanunun 10. maddesi gereğince davacı kurumca kamulaştırılmasına karar verildiği takdir komisyonunca belirlenen bedeli aşmamak kaydı ile pazarlıkla satış için anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelinin tespiti ve bedelin ilgililer adına mahkemece belirlenen Beypazarı Vakıflar Bankası şubesine yatırılmasına ve bedelin yatırılması üzerine taşınmazın davacı kurum adına tesciline karar verilebileceği hususu 2942 sayılı Kamulaştırma Yasının 10 maddesinin 4. bendi uyarınca İLAN OLUNUR.0

#ilangovtr Basın No: ILN01932453