T.C. ÇATALCA SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 10.07.2024 - 00:00

ESAS NO: 2022/832 Esas

DAVALILAR: NUSRET ALTI - ARSLAN ve FATMA oğlu/kızı, 01/01/1945 dogumlu.

Davacı DAVUT BEYAZ tarafından aleyhinize açılmış olan ortaklığın giderilmesi davasında,maliki olduğunuz İstanbul İli Çatalca İlçesi Çakıl Mahallesi 110 ada 41 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki ortaklığın satış suretiyle giderilmesi talebinde bulunulmuştur. 04/04/2024 tarihli Bilirkişi raporunda ortaklığın satış usulü ile giderilebileceği belirtilmiş olup, rapora karşı HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz edebileceğiniz aksi haldeitiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ve hususuilanen tebliğ olunur. (duruşma tarihi 15.10.2024, 10:40)

#ilangovtr Basın No: ILN02058704