T.C. ÇORLU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 10.07.2024 - 00:00

ESAS NO: 2024/151 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YERLER: Tekirdağ ili Çorlu ilçesi Seymen mahallesi 103 ada 166 ve 103 ada 165 parsel sayılı taşınmazlar

VASFI: Yol

MALİKLERİNİN ADI VE SOYADI: 1- FERİDUN KOKARCALI

2- NEFİSE KOKARCALI

3- TAHİR KOKARCALI

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: KARAYOLLARI 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMANIN VEBELGELERİN ÖZETİ:

Tekirdağ ili Çorlu ilçesi Seymen mahallesi 103 ada 166 ve 103 ada 165 parsel sayılı taşınmazlar üzerinde 760,01 m2'lik yol yeri mülkiyeti KARAYOLLARI 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ tarafından kamulaştırılmış olup, mahkememizde 2024/151 E. sayılı dosyada, 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. Maddesine göre bedel tespiti ve tescili davası açılmıştır.

Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, açılacak davalarda husumetinKARAYOLLARI 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ'ne yöneltilmesi,

30 gün içerisinde idari yargıda iptal davası açtığınızı veya yürütmeyi durdurma kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma kesinleşecek olup mahkememizde tespit edilen bedel üzerinden yol yerinin mülkiyet hakkı KARAYOLLARI 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ adına tapuya tescil edilecektir.

Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli, tapu malikleri adına T.C. Vakıflar Bankası Çorlu Şubesine yatırılacaktır.

Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren 10 günlük süre içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 12/06/2024

#ilangovtr Basın No: ILN02058562