T.C. ERZURUM ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Yayınlanma: 17 Kasım 2023

Esas No: 2018/662 Esas

DAVALI: Mehmet Kayman (T.C. Kimlik No: 57760132304)

Davacı Fahri Komur vekilinin 25/05/2023 havale tarihli ıslah dilekçesinde özetle; davalılar aleyhine açılmış olunan davada müvekkilinin malul kalmasından kaynaklı talep edilen 100,00-TL maddi tazminatı bilirkişi raporunda belirtilen tutar olan 553,62-TL'ye, müvekkili lehine kaza nedeniyle araç değer kaybından kaynaklı talep edilen 100,00-TL maddi tazminatı bilirkişi raporunda belirtilen tutar olan 525,00-TL'ye, müvekkili lehine kaza nedeniyle kazanç kaybından kaynaklı talep edilen 100,00-TL maddi tazminatı bilirkişi raporunda belirtilen tutar olan 900,00-TL olmak üzere toplam 1.978,62-TL'ye yükselterek ISLAH ettiklerini, olay tarihinden itibaren işleyecek ticari faizi ile birlikte davalılar Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi ve Mehmet Kayman'dan (sigorta şirketi yönünden poliçe limiti ile sınırlı olmak üzere) tahsiline karar verilmesini talep ettiği anlaşılmıştır.

Tüm aramalara rağmen adresine ve kendisine ulaşılamayan davalı Mehmet Kayman'a ıslah dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir. ISLAH DİLEKÇESİdavalı Mehmet Kayman'a ilanen tebliğ olunur. 02/11/2023

#ilangovtr Basın No: ILN01933108