T.C. GEBZE 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayınlanma: 13.06.2024 - 00:00

Sayı: E.34726413-2023/612-Ceza Dava Dosyası

Gebze 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 2023/612 Esas, 2023/1108 K. Sayılı dosyasındaSanık Süleyman ve Rabiye oğlu 1981 d.lu Afyonkarahisar, Merkez Anıtkaya nüfusuna kayıtlı Tunçay TOKAT hakkında açılan kamu davasının suç yerinin İstanbul Anadolu Adliyesi yargı sınırları içerisinde kalması nedeniyle yetkisizlik kararı verildiği,kararın tebliğinden itibaren mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek üzere zabıt katibine beyanda bulunmak, cezaevinde bulunan sanıklar Yönünden Cezaevi müdürlüğüne dilekçe vermek koşuluyla (7) gün içinde Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine müracaat edebileceği, müracaat edilmediği takdirde kararın kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No: ILN02047049