T.C. İNEGÖL 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 10.07.2024 - 00:00

Sayı: 2023/708 Esas

Konu: ilanen tebligat hk.

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize ve yurtdışı adresinize dava dilekçesi ve duruşma gün ve saatinin tebliği için gönderilen tebligatlar yapılamadığından ve adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gün ve saatinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.DAVALI: AHMET MUSLU, 37510027678 T.C. no'lu, Ehliman ve Emine oğlu, 10.02.1942 doğumlu,

Tebliğ Olunacak Evrakın Muhteviyatı Hülasası: Dava Dilekçesi, Duruşma gün ve saati.

1- Dava konusu Muris Emine MUSLU'dan intikal eden Bursa İli, İnegöl İlçesi, Tahtaköprü Mahallesi, Köyiçi Mevki, 147 ada 24 parsel ve Bursa İli, İnegöl İlçesi, Tahtaköprü Mahallesi, Dereboyu Mevki, 127 ada ve 2 parselde kayıtlı taşınmazların ortaklığının satış yolu ile giderilmesine karar verilmesinin talep edildiği,

2- Duruşmanın 11.09.2024 günü saat 10:10'ta yapılacağı,

3- Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 122 ve 127. maddeleri gereği dava dilekçesinin ilanen tebliğinden itibaren 2 haftalıksüre içinde davaya cevapların, usulü itirazlar ve delillerin mahkemeye ibraz edilebileceği, duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No: ILN02058710