T.C. İSTANBUL 15. AİLE MAHKEMESİ'NDEN / BAŞKANLIĞI'NDAN

Yayınlanma: 03 Eylül 2023

T.C. İSTANBUL 15. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO: 2019/175 Esas

DAVALI: KUERMAHAN KILIÇ Siyavüş Paşa Mah. Ferit Selim Paşa Cad. Başak Sok. No:17 D:15 Bahçelievler/ İSTANBUL

Davacı Muhammed Fatih Kılıç tarafından aleyhinize açılan Evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma davasına ilişkin dava dilekçesinde; Tarafların 2009 yılında evlendiği, 1 çocuklarının olduğu, davalının ilk tanıştıklarında evli olmasına rağmen kendisini bekar olarak tanıttığını, kendi aralarında düğün yaparak evlendiklerini, düğünden üç ay sonra yaptıkları trafik kazasında inceleyen jandarma görevlisinin müvekkiline "gelinimiz dediğiniz kişi başka biriyle evlidir " dediğini, müvekkilinin eşinin sevdiği için durumu kabullendiğini, ailesine de kabullendirdiğini,10/05/2013 yılında resmi nikahın kıyılabildiğini, müvekkilinin bir sebeple 11 ay cezaevinde kaldığını, bu sürede davalının , müvekkilinin kök ailesine kötü davrandığını, davacı tahliye olup eve gelince de bu nedenle tartıştıklarını, 2016 yılının ilk aylarında müşterek çocuğu davacıya bırakarak evi terk ettiğini ve bir daha dönmediğini tarafların boşanmalarına, müşterek çocuğun velayetinin müvekkiline verilmesine karar verilmesini talep etmiş olup dava dilekçesi ve tensip zaptı belirtilen adresinize davetiye ile gönderilmiş olup, tebligat yapılamadığından ve adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, tensip zaptı ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Tebliğ mazbatası: "İş bu tebliğ zarfında dava dilekçesi ve tensip zaptı bulunmaktadır. 6100 sayılı HMK nın 122/1 maddesi gereği dava dilekçesinin tebliğinden itibaren 2 hafta içinde aynı kanunun 129. maddesindeki hususları içerir şekilde cevap dilekçesi vermek suretiyle davaya cevap verebileceğiniz, aksi taktirde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamının inkar etmiş sayılacağınız hususu, dava dilekçesi, tensip zaptı yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

İş bu ilan yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılacaktır.

İLAN OLUNUR. 17/07/2023

#ilangovtr Basın No: ILN01885891