T.C. KANDIRA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 10.07.2024 - 00:00

(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)

ESAS NO: 2020/13 Esas

DAVALI: İSMİHAN BAGAY Çukur Mah. Siverek Cad. No:58 Çermik / DİYARBAKIR

Mahkememizin yukarıda esası yazılı dosyasında velayete ilişkin alınan pedagog raporu ile; Tarafların fiili ayrılık sürecinde müşterek çocuk Pakize Narin'in uzun süre davalı annesi ile yaşadığı, daha sonra davacı babanın çocuğu yanına aldığı, çocuğun durumunun şuan iyi göründüğünü, babası ve kardeşleri ile birlikte olmaktan mutlu olduğunu, babasının yanında yaşamak istediğini, annesinin kendisinden habersiz evi terk etmesinin çocukta kırgınlık oluşturabildiğini, çocuğun şuan yaşadığı ortamın aile ortamı olduğunu, bu nedenlerle müşterek çocuk Pakize Narin'in velayetinin davacı baba Metin Bagay'a verilebileceğini, davalı anne ve çocuk arasında çocuğun anneye duyduğu özlem duygusu da göz önüne alınarak kişisel ilişki tesis edilebileceği yönündeki görüşünü bildirir ek raporu davalı İsmihan Bagay'a işbu ilanen tebligatın yayınlanmasından itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve HMK. 281 maddesi gereğince tebliğden itibaren 2 haftalık süre içinde itiraz etmediğiniz takdirde ek rapora itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız hususu ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No: ILN02058630