T.C. KARABÜK SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN/BAŞKANLIĞI'NDAN

Yayınlanma: 21 Ağustos 2023

T.C. KARABÜK SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2021/248 Esas

DAVACI: Nesibe Girgin Bulak Köyü Karabük

DAVALI: Yavuz Gündoğar- TC...06-

Davacı tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında, davacı taraf Karabük merkez Bulak köyü Kuzlar mevkii 1954 m2 bağ yeri niteliğindeki 329 ada 10 parsel sayılı taşınmazın ortaklığının satış yolu ile giderilmesine karar verilmesini talep etmiştir. Davalı Yavuz Göndoğar'a ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

17/10/2023 günü saat:10:0'da Karabük Sulh Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda duruşma yapılacaktır.

Belirlenen gün ve Saate duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz taktirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz taktirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği ilanen ihtar ve tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No: ILN01879385