Düşünmeden Konuşmak

05 Ağustos 2011 Cuma
\n

Kürt sorununun çözülebilmesi için her konunun, her olasılığın özgürce tartışılması gerektiğini yıllardır söylüyorum. Ama her konunun serbestçe tartışılması demek herkesin ağzına geleni söylemesi, düşünülmeden konuşulması anlamını taşımıyor.

\n

Örneğin, Orhan Miroğlunun önceki günkü, Akşamdan Burcu Bulut ile yaptığı ve Ertuğrul Özkökün de dün kendi sütununda ele aldığı söyleşiye bir göz atalım.

\n

Bakın ne diyor Orhan Miroğlu:

\n

4 ABDde 1960lı yıllarda zenci toplumunun durumunu düzeltmek için pozitif ayırımcılık yapıldı. Yani böyle bir pozitif ayırımcılık belli bir süre yapılabilir.

\n

ABDdeki zenci sorunu ile Türkiyedeki Kürt sorunu arasında ne ilişki var?

\n

Türkiyede Kürtlerin girmeleri yasak yerler, okullar mı oldu?

\n

Türkiyede insanlara Kürt kökenli olduğu için engeller mi çıkarıldı?

\n

Nihayet ABDde zenci sorununun çözümü gündeme geldiğinde, zenciler özerklik talebinde mi bulundu?

\n

Zenci, Türkiyedeki Kürtün tersine, yeni bir kimlik isteyip beyazlara karşı özerklik talep etmedi. Tam tersine onlarla aynı demokratik ve ekonomik haklara sahip olmak istediğini söyledi ve bunun fiiliyatta bir anlam ifade edebilmesi için pozitif ayırımcılık uygulamasıyla aradaki uçurumun kapanmasını talep etti.

\n

***

\n

Eğer Kürt sorununun çözümünü, kişisel demokratik hakların çerçevesi içinde görüyorsanız, bunların tam uygulanması, ekonomik farklılıkların azaltılması için pozitif ayırımcılık talep etmekte haklı olabilirsiniz.

\n

Böyle bir durumda kimse size tutarsızdiyemez.

\n

Ayrıca unutmamak gerekir ki Güneydoğunun ekonomik geriliği, burada yaşayan insanların Kürt olmasından değil, bölgenin Türkiyenin periferisinde yer almasından kaynaklanmıştır.

\n

Eğer Kürtleri geri bırakmak gibi bir amaç olmuş olsaydı, herhalde tarihimizin en büyük bölgesel kalkınma projesi olan GAP burada uygulanmaya konmazdı.

\n

Eğer sorun hukuki düzenlemede düğümlenmiş olsaydı, zaten hukuki düzenlemelerle bu sorun çözülürdü. Yok eğer sorun hukuki düzenlemeyle de fiilen giderilemeyen bir ekonomik ve sosyal eşitsizlik olsaydı, o zaman pozitif ayırımcılıktan bir çözüm beklenebilirdi.

\n

Ama Kürt kardeşlerimizin, Orhan Miroğlu da dahil hemen hepsi, sorunun bunlarla da çözülemeyeceğini ve kendilerinin başka olduklarının kabul edilmesi gerektiğini ileri sürüp özerklik istiyor.

\n

Bu başkalık durumunda pozitif ayırımcılık talep etmek tutarsızdır.

\n

O zaman, Kürt olmayanlar şunu söyler:

\n

4 Her türlü talebini kabul edelim amenna ama sen, benden ayrıysan seni neden finanse edeyim?

\n

***

\n

Çok ilginç bir başka talep de çokça ileri sürülmüş şu öneridir:

\n

4 Özerk olalım ama vergi de vermeyelim.

\n

Bu şu demektir:

\n

Özerk yönetimler, hem bölgeden vergi toplasın hem de merkezden destek alsın, ama ulusal savunma vs. gibi alanlarda vergi katkısında bulunmasın.

\n

Miroğlunda da aynı öneriyi görünce güldüm. Çünkü aynı günkü Hürriyetteki köşesinde Şükrü Kızılotun da belirttiği gibi özerklik talep edilen bölgenin halkı zaten öyle kayda değer bir vergi de vermiyordu.

\n

Şükrü Kızılotun da belirttiği gibi 2011in ilk 6 ayında Hakkâri’de toplanan vergi Türkiyedekinin on binde biri bile değil.

\n

Hakkâri, Tunceli, Iğdır, Ardahan ve Kilisten oluşan 5 ilden toplanan vergi Türkiyedekinin binde birine ancak yaklaşıyor.

\n

Nihayet Doğu ve Güneydoğudaki 26 ilden toplanan vergi, Türkiyenin toplam vergi oranının ancak % 3üne ulaşıyor.

\n

Yani görülüyor ki zaten verilen bir vergi yok, pozitif ayırımcılıkla istenen üstüne Batıda toplanan vergilerden gelen kaynağın oraya yansıtılması.

\n

Aslında fiilen o da yapılıyor. Türkiyede özerklik istenen bölge, kaçak elektrik kullanımının tavan yaptığı yerdir.

\n

Oradan tahsil edilemeyen elektrik giderlerini de yönetimin, diğer bölge tüketicilerinin sırtına bindirdiğini bilmeyen mi, var?

\n

Evet konuşalım, konuşalım ama karşımızdakini aptal yerine koymamak için önce ağzımızdan çıkanı kulağımız duysun.

\n\n

Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

Neden yıkıyorlar? 20 Mayıs 2022
Güvence 13 Mayıs 2022