Seçim hazırlıkları

24 Haziran 2022 Cuma

Her yanda hummalı bir faaliyet. Bir yönden muhalefet bastırıyor, bir yandan gözünü karartmış iktidar bodoslama gidiyor. Bir taraftan jandarmada kadrolar hallaç pamuğu gibi atılıyor, yargıçlar birbiri ardına hastalık raporu alıyor. Yüksek Seçim Kurulu’nun süresi dolan üyelerinin hizmet süreleri, istememelerine karşın, uzatılıyor. Nazmi Bilgin’in deyimiyle, her yönüyle sansür torbasını andıran basın üzerine yeni baskılar, yeni yasaklar getiren yasanın AKP ve MHP’nin büyük çabalarıyla bir an önce yaşama geçirilmesine çalışılıyor. Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler için yaş haddi 67’den 72’ye çıkıyor, yüksek komuta kademesindeki kimi generallerin önü kesiliyor, buna karşılık kimilerinin önü açılıyor.

Bütün bu faaliyet ne zaman yapılacağı belli olmayan seçimlere hazırlık.

Son olarak da seçimlerin fazla öne alınmadan yine de Tayyip Bey’in önündeki üçüncü kez adaylık engelinin aşılması amacıyla normal süresinden az önce 2023 Mayısı’nda yapılacağı ileri sürülüyor.

***

Seçimler için yapılan hazırlıklar, sandık yarışının hangi koşullarda yapılacağı konusunda şimdiden bir fikir veriyor. Sosyal medyayı zapturapt altına almaya yönelik yeni yasa hazırlıkları seçimlerin tam bir sansür ortamında geçeceğini gösteriyor.

İçinde bulunduğumuz eşi benzeri görülmemiş, bunalımın doğurduğu yoksulluk ve bütün sistemin iflas belirtilerini sergilemeye başladığı bozgun havasında geniş toplulukları sindirmeden neler olup bittiğinin halkın gözünden kaçırılmasının önlemlerini almadan değil seçim kazanmak, seçime kadar gitmek bile imkânsız görünüyor.

Basının yazılı ve görüntülü her türlüsünün cenderesinin yeniden sıkıştırıldığı bir ortamda, sosyal medya da ağzını açamaz hale sokularak iflasın, paniğin ve kaosun gözden kaçırılmasının yanı sıra, kimsenin nefes alamayacağı, neler olup bittiğinin bilinmediği, milli iradenin sağırlaştırıldığı ve kör edildiği bir ortamda halkın oy vermesi isteniyor.

Ama bilgi karartmasıyla yetinilmeyecek, bunun yanı sıra, daha seçmen kütüklerinin düzenlenmesi aşamasında bağımsız yargının yetkilerinin bir bölümünün yürütmeye transfer edilmesiyle, seçmen listelerinde iktidar lehine oynamaların önünün açılması yolu tutulacaktır. 

Yargının durumu, YSK’nin daha önceki tutumu, zaten var olan bu yargının da bağımsız olmadığını göstermektedir.

Allak bullak edilmiş seçmen kütükleriyle, bağımlı yargının denetiminde, iktidarın kazanmadığı bir seçimi kazandığını ilan ederek İçişleri Bakanlığı güvenlik birimleri ve YSK ile il ve ilçe seçim kurullarının gayretleriyle, sığınmacıların vatandaşlığa geçirilmesi sayesinde ortalığın bulandırıldığı ortamda, atı alanın Üsküdar’ı geçmesi sağlanmaya çalışılacak, buna karşı gösterilen halk tepkisinin iktidarın kolluk güçleri ve paramiliter kuvvetleri vasıtasıyla, güç kullanarak bastırılıp, üstesinden gelinmesi için uğraşılacaktır.

Gerçi sistemin tümüyle iflası, çarkların genel kilitlenmesiyle, iktidarın milli iradeyi bastırma girişimleri muhalefetin uyanık tepkisiyle de sonuçsuz kalacaktır. Ama muhalefetin bu tepkileriyle baskıların sonuçsuz kalmasının kaçınılmaz olması, büyük saldırının çok olumsuz etkilerini tümden ortadan kaldırmaya yetmeyecektir.

Felaketin engellenmesi yalnızca, sonucun akim kalmasıyla sağlanamaz. Milli iradeyi gasp etmeye çalışacak olanların atılımlarının kaçınılmaz sonucunu yanlış hesaplamaları, yalnız kendilerini değil, tüm toplumu olumsuz etkileyecektir.

Toplum seçimlere giderken bu gerçekleri ne kadar iyi bilir, ne kadar önlem alırsa olay o kadar az yıkımla atlatılabilir.


Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

Olacağına varıyor 19 Ağustos 2022
Kılıçdaroğlu iyi etmiş 16 Ağustos 2022
Talan sosyal adaleti nedir? 12 Ağustos 2022
Komutanla aşağılamak 5 Ağustos 2022