Tayyip’e Özel Güzel Özel

31 Ocak 2015 Cumartesi

17 Aralık olayının ardından özel mahkemelerin ve savcılıkların kaldırıldığına ancak saflar inanmıştı. Herkes biliyordu ki kaldırılan F tipi mahkemeler ve savcılıklardı.
Yoksa Türkiye’de sivil yönetimler her zaman, askeri yönetimlerin sıkıyönetim mah-kemelerine bile rahmet okutan özel mahkemeler eliyle yönetilmiştir. Dönemlere göre farklar yalnızca bunların adlarının değişmesiyle sınırlı kalmıştır.
17 Aralık olaylarının ertesinde kaldırılan özel yargı uygulamasının da AKP’nin yargıya tümüyle hâkim olmasından sonra geri getirileceği zaten biliniyordu.
Öyle de oldu.
HSYK’nin, son yargı paketine eklenen, özel mahkemelerin yeniden kurulmasını öngören hükme uygun olarak hazırlamakta olduğu, yeni kararname ile İstanbul Ankara, İzmir, Adana, Diyarbakır gibi büyük illerde, bazı ağır ceza mahkemelerine ihtisas mahkemesi olarak özel yetkiler verilmesine hazırlanılıyor.
Arkadaşımız Alican Uludağ’ın haberinde belirtildiğine göre Ankara Adliyesi’nde eskiden özel mahkemelerin bulunduğu, bir zamanların DGM katında bulunan kat, özel mahkemelerin kaldırılması üzerine Aile Mahkemesi birimlerine verilmişken şimdi yeniden Anayasal Düzene Karşı Suçlar Soruşturma Bürosu savcılarının mekânı haline getirilmiş bulunuyor.

***

Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosu ve Özal İhtisas Mah-kemeleri, terör adı altında, siyasal suçlara bakacaklar.
Belirtmeye bile gerek yok, HSYK’nin özel tayinlerle oluşturacağı bu yargı, iktidarın muhalifleri sindirmeye yönelik bütün davalarına bakacaktır.
Bu mahkemelerin kurulmasında büyük dikkatle hareket edileceği kesindir. Çünkü iktidar özel yetkili mahkemelerden oldukça çekmiştir. Tayyibizmin söz konusu kuruluşlardan şikâyeti, tarafsız ve adil olmamalarından değil, kendi denetimi dışındaki güçlerin sultası altında olmasındandı. Başta gül gibi geçinen iktidar ve cemaat arasına ayrılık girince, bir zamanlar güzel olan özel mahkemeler, artık güzel görünmemeye, hatta tehlikeli kabul edilmeye başlanmışlardı. İktidarın bu endişeleri yargı için olduğu kadar adli kolluk ve polisin tümü için de geçerliydi.
Cemaatin kendisine karşı hamlesini savuşturduktan sonra, inlerine kadar girme operasyonlarını birbiri ardına yürürlüğe koyan iktidar, cemaat aleyhine açılacak geniş kapsamlı davaların da yine bu mahkemelerde görülmesine karar vermiştir.
Bir zamanlar T tipi zulümle kol kola F tipi zulmü F tipi özel yargı uygulamaktaydı.
Şimdi artık, gözden çıkmış F tipi zulmün araçlarına karşı T tipi zulüm T tipi yargı tarafından uygulanacaktır.
Özel yargı yine başta olacaktır.

***

F tipi olduğu için tu kaka edilen özel yargı T tipi olunca yine güzel olmuştur.
Burada bir yanılgıya düşmemek gerek. Yeni özel yargı yalnız cemaate değil, herkese karşı uygulanacaktır.
Tek fark, zalimler katından bir grubun zalim koalisyonu içindeki çatlamadan sonra, mazlumlar safına itilmiş olmasıdır.
Bu operasyon için iktidar HSYK’ye tümüyle egemen olmayı beklemiş, durumu garantiye aldıktan sonra bu sefer tabiyeti katışıksız bir özel yargı oluşturma yolunu tutmuştur. İşin özü budur. Gerisi lafıgüzaftır.
Yok, özel mahkemeler, örgütlü terör suçlarını ortaya çıkarmakta etkililermiş, yok efendim terör suçları özel ihtisas gerektirirmiş.. miş.. miş.. miş...
Geçiniz efendim geçiniz!
Bir kere özel mahkemelerin örgütlü terörü ortaya çıkarmakta yetersiz olduğu, başta Hırant Dink davası olmak üzere, birçok davada ortaya çıktı.
Ayrıca Turgut Kazan’ın da belirttiği gibi terör ile ilgili fiil ve eylemlerin değerlendirilmesi, hukuk fakültesinden yeni mezun bir hukukçunun kolaylıkla yapabileceği ihtisas istemeyen bir iştir.
Bütün mesele, baskıcı iktidarların özel mahkemesiz yapamamasıdır.
Ama özel mahkemenin de hepsi değil, salt iktidara yâr olan türü güzeldir.
Hani şarkısı da var ya:
-Ben özel mahkemeye güzel demem, özel benim olmadıkça!


Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

Elde vatan kalmadı 3 Ağustos 2021
En tehlikeli varyant 30 Temmuz 2021
Düzen namus istemiyor 23 Temmuz 2021
Bir 20 Temmuz sabahı 20 Temmuz 2021