CHP Kurultayı ve Program

16 Temmuz 2012 Pazartesi
\n

Cumhuriyet Halk Partisinin 34. olağan kurultayı yarın Ankaradaki Arena kapalı salonunda başlıyor. İki gün sürecek Kurultayın ilk gününde genel başkan seçimi yapılacak, bu yarışta Sayın Kemal Kılıçdaroğlunun karşısında rakip yok. İkinci günde ise 60 asil, 15 yedek parti meclisi üyesi ile 15 asil, 8 yedek yüksek disiplin kurulu üyesi seçilecek. Daha sonra Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından parti meclisi üyelerinden belirlenecek 17 kişi merkez yürütme kurulunu oluşturacak.

\n

1.135 gazeteci tarafından izlenecek olan Kurultaya ilgi büyük. Bu da doğal çünkü CHP ana muhalefet partisi olmanın yanı sıra kendini yenileme savında olan ve bu doğrultuda adımlar atan bir parti. İnsanlar CHPli olsun ya da olmasınlar bu partideki gelişmeleri merak ediyorlar.

\n

***

\n

CHPli bir aileden gelmeme karşın 19 yaşımda siyasal/ideolojik seçimimi sosyalizmden yana yaptım; 22 yaşında da Türkiye İşçi Partisine üye oldum. Sosyalizme karşı inancını bugün de koruyan ve savunan bir kişi olarak CHPdeki gelişmeleri ben de merak ediyorum, çünkü bu partiyi önemsiyor, ülkemiz demokrasisi için gerekli buluyorum. Fakat bu yaklaşımım CHPye karşı eleştirilerimi dillendirmemin önünde bir engel oluşturmuyor.

\n

CHPye karşı temel eleştirilerimden biri bünyesinde kanat oluşumlarına da, parti içi muhalefete de izin vermemesiydi; buna karşılık kişilere bağlı hizipler oluşuyor, bu hiziplerin birbirleriyle çatışmaları partiyi güçten düşürüyor, parti içi muhalefetin sonu tasfiye oluyordu.

\n

Oysa kanatlar çağdaş sosyal demokrat partilerin olmazsa olmazlarıdır. CHPdeki yenilenme hareketinin sözcülerinin basına yansıyan söylemlerinden partideki bu tür tahammülsüzlüklerin ortadan kaldırılacağını anlıyoruz. Kurultaya sunulacak parti meclisi raporunda da, Geleneksel sosyal demokratlar, sosyal liberalizme inananlar, sosyalist gelenekten beslenenler, Cumhuriyetçi ve Atatürkçü mirasımızı vurgulayanlar, özetle farklı sol ve demokrat refleksler içeren CHPnin tüm renkleri parti programı içinde yer alacaktır. Partinin barındırdığı ideolojik farklılıklar CHPnin zenginliğidir. Programımız, CHPnin zengin ideolojik birikimini sol, demokrat ve cumhuriyetçi bir fikri zeminde buluşturacak ve kaynaştıracaktır ifadeleri yer alıyor.

\n

Bunu partinin değişim/yenilenme sürecinde atılmış önemli bir adım olarak değerlendiriyorum. Ayrıca Kemal Kılıçdaroğlu da basına verdiği demeçlerde kanat oluşumlarının gerekliliğinden söz ediyor.

\n

Bu çerçevede beni birincil önemde ilgilendiren kanat, doğal ki kendi ideolojik/siyasal kimliğim itibarıyla parti meclisi raporunda sosyalist gelenekten beslenenler olarak tanımlanan kişilerce oluşturulacak olan sosyalist kanat. Parti programı temelinde özgür bir çalışma ortamı bulacak sosyalistlerin oluşturacakları kanadın CHP için bir motor işlevi görebileceğini düşünüyorum.

\n

***

\n

Her siyasal parti gibi kendini sosyal demokrat olarak niteleyen partilerde de lider hiç kuşkusuz ki önemlidir, fakat ülkemizde lidere verilen önem bir ideoloji ya da belli bir siyasal kimlik temelinde yapılanması gereken partilerin lider partilerine dönüşmesine yol açmıştır, açmaktadır. Oysa sosyalist partiler gibi sosyal demokrat partiler de güçlerini ideolojilerinin, siyasal amaçlarının yansıdığı programlarından alırlar. Dolayısıyla bunlar program partileridir.Liderler ise parti programını hangi ölçüde gerçekleştirdiklerine, hangi ölçüde hayata geçirdiklerine göre önem kazanırlar. Sayın Kılıçdaroğlunun da bu görüşte olması CHP için ayrı bir umuttur.

\n

Çarşamba günü yapılacak parti meclisine gelince Delegeler ne yapıp edip Çağdaş Türkiye İçin Değişim başlıklı 349 sayfalık parti programını okuyup seçimlerini ona göre yapmalıdırlar. PM üyesi seçiminde ölçüt seçilecek kişinin parti programını ne ölçüde taşıyabileceğidir. Yoksa koltuk işgali dışında bir işlevi olmayacak bir PM üyesinin ne CHPye ne de topluma bir yararı vardır.

\n

CHPye ve CHPlilere başarılı bir kurultay geçirmelerini dilerim.

\n\n

Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

Veda 28 Eylül 2018
Ağlamak 4 Temmuz 2018
Mutlu sona doğru 22 Haziran 2018