19 Mayıs 2012’de Başkanlık Sistemi Tartışmaları

19 Mayıs 2012 Cumartesi
\n

\n

19 Mayıs 1919:\n

\n

Birinci Dünya Savaşı bitmiş…\n

\n

Tarım Dönemi son buluyor…\n

\n

Endüstri Dönemi egemenliğini ilan etmiş!\n

\n

Din-tarım imparatorlukları tasfiye ediliyor…\n

\n

Tarım Döneminin dünya güçlerinden biri olan Osmanlı İmparatorluğu tarihin derinliklerine gömülüyor:\n

\n

Çünkü Endüstri Dönemini algılayamamış…\n

\n

Avrasyanın egemeni olarak rehavet içinde, Yeni Dünyanın keşfini değerlendirememiş…\n

\n

Batının yepyeni bir teknolojik yapı içinde geliştiğini, bu gelişmenin arkasında yatan temel ögeleri anlayamamış…\n

\n

Sonuçları görünce, güç ve toprak yitirmeye başlayınca aklı başına gelir gibi olmuş, ama tam da ayılamamış…\n

\n

Dünyayı, toplumu değerlendirememiş, teknolojik ve ekonomik gelişmeyi izleyememiş, çareyi borç almakta, boyun eğmekte, taklit etmekte aramış…\n

\n

Ve iflas etmiş.\n

\n

Önce ekonomik ve mali egemenliğini yitirmiş…\n

\n

Daha sonra da siyasal egemenliğini!\n

\n

1854’te, Kırım Savaşı dolayısıyla aldığı ilk dış borçla boynuna tasmayı geçirmiş…\n

\n

Düyunu Umumiyenin ilanı olan 1881den Birinci Dünya Savaşının sonuna kadar, büyük devletler arasında paylaşılamadığı için, 37 yıl suni teneffüsle yaşatılmış…\n

\n

Ve en sonunda, topraklarına Birinci Dünya Savaşını kazanan devletlerce el konmuş:\n

\n

İngiliz, Fransız, İtalyan askerleri İstanbulu, Anadoluyu işgal etmiş…\n

\n

Bu yetmemiş, Batıdan taze Yunan orduları, Doğudan taze Ermeni güçleri saldırıya geçmiş…\n

\n

Bu da yetmemiş, Kurtuluş Savaşına karşı Halifenin dini liderliği ve askeri birlikleri harekete geçirilmiş…\n

\n

İşte Mustafa Kemal Atatürk bu koşullarda, Kurtuluş Savaşını başlatmak, yeni bir devlet kurmak, yeni bir toplum yaratmak için 19 Mayıs 1919da Samsuna çıkmış!\n

\n

Mucize benzeri iki zafer gerçekleştirerek Yirminci Yüzyıla damgasını vurmuş:\n

\n

1) Zaten yeterince ekonomik gücü olmayan, ordusu yenilmiş, silah ve cephanelerine el konmuş, halkı savaşlarda telef olmuş Anadoluda, Birinci Dünya Savaşının galip devletlerine, Yunan ve Ermeni ordularına, Halifenin kuvvetlerine karşı askeri bir zafer kazanmış…\n

\n

2) Endüstri Devrimini kaçırdığı için yok olan Osmanlının kalıntıları üzerinde yeni, bağımsız ve çağdaş bir devlet kurmuş, kul olarak yaşayan insanlara çağ atlatmış, onlara vatandaşlık statüsü kazandırmış!\n

\n

Ve bütün bunları yaparken önce bir Meclis kurmuş, sonra da sürekli olarak o Meclisle birlikte çalışmış…\n

\n

Savaşın en kritik anlarında, Meclisle ihtilafa düştüğünde bile, liderliğinin meşruiyetini yine ondan almış…\n

\n

Sonunda temelleri parlamenter demokrasi ilkelerine dayanan bir Cumhuriyet kurmuş.\n

\n

Mucize benzeri ikinci büyük zaferi olan çağdaş bir devlet kurma atılımını ve topluma çağ atlatma projesini bu düzen içinde gerçekleştirmiş.\n

\n

Bu arada başkanlık rejimine gereksinme duymamış…\n

\n

Halifeliği, başkanlığı, führerliği, yoldaşlığı reddetmiş, parlamenter çerçevede, yetkileri sınırlı Cumhurbaşkanı olmuş.\n

\n

Kişiye özel dikilecek olsa, Başkanlık elbisesi en çok Mustafa Kemal Atatürke yakışırdı.\n

\n

İstememiş…\n

\n

Kişiye özel temeller üzerinde devlet yönetilemeyeceğini bildiği için…\n

\n

Halkına, meclisine, partisine, arkadaşlarına ve en önemlisi, kendine güvendiği için.\n

\n

Bilmem anlatabiliyor muyum!\n

\n

Not: Yarın Bakırköy Marmara Forumda 14-16, Esenyurt Akbatıda 17-19 saatleri arasında Remzi Kitabevinde kitap imzalayacağım.

\n\n

Yazarın Son Yazıları