29 Ekim Kutlamaları, Bölünme ve AKP’nin Büyük Hatası

30 Ekim 2012 Salı

Sevgili okurlarım

\n

Bugün, Cumhuriyet Bayramı üzerinden de yeni bir bölünme yaratmayı başaran AKPnin Türkiyeyi çok çeşitli eksenlerde böldüğünden...

\n

Ve her eksende böldüğü grupların tümü açısından yanlış politikalar izlediğinden söz edeceğim:

\n

***

\n

Önce klasik bölünme eksenlerine bakalım:

\n

Alevi-Sünni, Kürt-Türk, Kadın-Erkek, Yoksul-Zengin, Müslüman-gayri müslim.

\n

On yıllık AKP iktidarında, bunlar daha da keskinleştirilirken eklenen yeni eksenler de var:

\n

Laik-Dinci, Atatürkçü-Atatürk Karşıtı, Cumhuriyetçi-Cumhuriyet Karşıtı, Asker-Sivil, Uluslararası Sermaye-Yerel Sermaye, Çoğulcu Demokrasi-Çoğunlukçu Yönetim, Tarafsız ve Bağımsız Yargı-Siyasal İktidara Bağımlı Yargı, Denetim Altında Medya-Özgür Medya.

\n

Ve 29 Ekim kutlamaları dolayısıyla yapılan ayrımcı söylem ve eylemlerin sonucu:

\n

Cumhuriyet Bayramını Kutlamak İsteyenler-İstemeyenler, AKPli Belediyeler-Muhalefet Belediyeleri.

\n

***

\n

AKP çok sık söylem ve eylem değiştirdiği, ayrıca söylemleriyle eylemleri arasında uyumsuzluk olduğu ve her değişen politikayı da öfkeli ve kavgacı bir dille savunduğu için, bütün bu karşıt gruplarda yer alan ve aslında birbirine zıt tutumlara sahip insanların hepsinin gözünde sürekli güven yitiriyor.

\n

Elbette daima iktidarlardan yana ya da her şeye karşın AKP destekçisi olanları ve benzerlerini kastetmiyorum...

\n

Kastettiklerim, siyasal parti tercihlerini, iktidarın eylemlerine, yani yaptıklarına, başarılarına ya da başarısızlıklarına göre belirleyen seçmenler.

\n

Kürt sorunundaki zikzaklar, PKK ile görüşmeler konusundaki değişken eylem ve söylemler, PKKyi muhatap alıp BDPyi dışlamak, PKK istekleri üzerinden Cumhuriyeti yozlaştırmak...

\n

Cezaevlerini dolduran aydınlar, askerler, yazarlar, politikacılar, bilim insanları, uzun tutukluluk süreleri ve bunlara karşın çıkarılan Yargı reformu paketlerininbu sorunları çözmeyeceğinin bizzat Başbakan tarafından açıklanması...

\n

Dış politikadaki hızlı hedef değişmeleri, komşularla sıfır sorunsöyleminden, komşuların tümüyle sorunageçiş, hem Batıya hem de İslam âlemine oynamak...

\n

İnsan hakları ve demokrasi vurgusuna karşın hem kendini tanımlamak hem de muhalifleri eleştirmek için din, mezhep ve milliyet üzerinden kimlik politikası uygulaması...

\n

Devlet laik olur, birey laik olmaz açıklaması...

\n

Hem Cumhuriyet rejiminde, Cumhuriyetin demokrasi kurallarıyla iktidara gelmek hem de bu rejimin altını oymak...

\n

Alevi açılımı projesi ama Aleviliğin iç ve dış politikada, ayrımcı ve düşmanlaştırıcı anlamda kullanılması.

\n

Milli bayramları askerlerin tören baskısından kurtarıp kutlamaları halka mal etme söylemi ve halkın Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına izin vermeme eylemi.

\n

***

\n

Bütün bu çelişkilere ve değişen söylem ve eylemlere bakıldığında, AKPnin kırılma eksenlerindeki karşıt grupların hepsi açısından, zaman zaman desteklenen, zaman zaman karşı çıkılan çelişik eylem ve söylemlerde bulunduğu, çok sık pozisyon değiştirdiği, üstelik de her çelişik pozisyonda sert ve suçlayıcı bir dil kullandığı için, bütün gruplar açısından sürekli güven yitirdiği görülüyor.

\n

Bu bakımdan, şimdilik açığa çıkan, AKP-liberaller ittifakının çatırdamasına şaşmamak gerek...

\n

Bu tutarsızlıklar ve değişken politikalarla, ilerde başka ayrışmaların yaşanması ve hatta partinin kendi içinde bile bazı huzursuzlukların oluşması da kaçınılmaz görünüyor.

\n

Üstelik son Cumhuriyet Bayramı olayında olduğu gibi AKP, kendi saflarını sıkılaştırmak isterken hem parti içinde çatlaklara yol açıyor hem de muhalefeti güçlendiriyor.

\n

\n


Yazarın Son Yazıları