ABD’nin Siyasal İslamlaTehlikeli Dansı - VI

10 Eylül 2011 Cumartesi
\n\n\n\n

Bu yazı yayımlanmadan bir gün önce Obama, 11 Eylül 2001 saldırılarının onuncu yıldönümünde Le Figaroya verdiği demeçte, ekonomik sorunlara karşın ABDnin dünya liderliğini sürdürdüğünü açıklayarak, burada temel aldığım ABD politikalarının özelliklerinden birini, dünya liderliği iddiasını bir kez daha teyit etti.\n

\n

Obama ayrıca, El Kaidenin komplolarını başarısızlığa uğrattık. Usame bin Ladini ve örgüt üyesi birçok kişiyi öldürdük dedi.\n

\n

Ortadoğu ve Kuzey Afrikadaki halkların demokrasiye giden en güvenli yolun şiddete ve teröre başvurmamak olduğunu gösterdiğini belirten Obama, geleceğin yıkmak değil, inşa etmek isteyenlere ait olduğunu vurguladı.\n

\n

ABDnin İslama karşı olmadığını ve asla olmayacağını belirten Obama, 11 Eylüldeki saldırıları düzenleyenlerin ABD ile dünyanın geri kalanı arasına hendek kazmak istediklerini, ancak bunu başaramadıklarınısöyledi.\n

\n

Bu demeç benim yazılarım bakımından çok önemli bazı yaklaşımları yansıttığı gibi, mevcut durumun gerçeklerine ilişkin önemli çelişkileri de barındırıyor.\n

\n

Bu demeci irdelemeyi sonraya bırakarak, şimdi ABDnin Siyasal İslamla tehlikeli dansının arkasında yatan temel özellikleri çözümlemeye devam edelim:\n

\n

Amerikalılar pragmatik insanlardır…\n

\n

Sadece kendi kişisel ve ailevi yaşamlarında değil…\n

\n

Toplumsal ve siyasal politikalarda da pragmatizm ABDde genel olarak uygulanan bir yöntemdir:\n

\n

Bir tutum, bir davranış, bir politika, o andaki sorunu çözecekse, o sırada amaçlanan hedefe uygun sonuçlar verecekse derhal onu uygulayıverirler…\n

\n

Bu uygulamayı yaparken,sonuç almakönemlidir…\n

\n

Çabuk ve etkili bir sonuç!\n

\n

Bu sonuca varmak için uygulanan yöntemlerin, geleneklere, kurallara, yasalara ve hatta ahlaka uygunluğunun bile çok fazla önemi yoktur…\n

\n

Hele hele uzun dönemli politikalar ve stratejiler açısından derin değerlendirmeler yapılmasına da o sırada pek gerek duyulmaz.\n

\n

Ama Amerika aynı zamanda uzun vadeli stratejilerin her düzeydeki uzmanlarca ve politikacılarla tartışıldığı, dünya egemenliğinin sürdürülmesi için belirlenen yöntemlerin irdelendiği, saptandığı ve uygulamaya da konduğu bir büyük ve karmaşık ülkedir.\n

\n

Üstelik Amerikanın bir başka çok önemli özelliği daha vardır:\n

\n

Bir kurallar ve yasalar ülkesidir!\n

\n

Öyle de olmak zorundadır…\n

\n

Çünkü göçmenlik üzerine kurulmuş bir yapısı vardır.\n

\n

Dünyanın her yerinden gelen insanların aynı toplumda uyum içinde, ülkelerine hizmet ederek yaşamalarının sağlanması, ancak çok net ve kesin kuralların, yasaların uygulanması ile olanaklı olur…\n

\n

Ancak bu yolla farklı kökenlerden, kültürlerden gelen insanlar bir potada eritilir ve aynı ülkenin yararlı vatandaşları haline getirilir.\n

\n

***\n

\n

Sevgili okurlarım, Amerikan pragmatizmi, ABDnin uzun vadeli stratejileriyle ve bir hukuk devleti olması ilkesiyle zaman zaman çatışır, belli çelişkiler ortaya çıkar.\n

\n

Yani hemen sonuç alacak faydacı, pragmatik uygulamalar, kimi zaman belirlenmiş olan uzun vadeli stratejiler çerçevesinde aykırılıklar oluşturur…\n

\n

Sadece uzun vadeli stratejilere ters düşmekle de kalmaz, kimi zaman hukuk devleti ilkelerini, yasaları, kuralları da ihlal eder.\n

\n

Bu konuda çok klasik bir örnek İrangateveya İran-Kontra skandalıdiye de anılan Oliver North olayıdır:\n

\n

Yarbay North, Beyrutta tutulan bazı rehinelerin kurtarılması karşılığında Amerikanın büyük düşmanı İrana gizlice yasadışı bir biçimde silah satar, bununla da yetinmez, bu satıştan elde edilen paralar, Panama diktatörü Norieganın üzerinden bazı Amerikalı işadamlarının da katkılarıyla, Nikaraguadaki komünist Sandinistalara karşı savaşan kontrgerillalara yine yasadışı biçimde aktarılır.\n

\n

Bu aktarma da yasadışıdır, çünkü Kongre, komünist Sandinistalarla savaşan kontralara yardımı, kontraların insan hakları ihlallerinden dolayı yasaklamıştır.\n

\n

Olay açığa çıkınca Yarbay North yargılanır ve mahkûm olur.\n

\n

Yaptığı operasyonlardan Milli Güvenlik Konseyindeki en üst düzey yetkililerin haberi olduğu anlaşılır, olay Başkan Yardımcısı George Busha (baba Bush) ve Başkan Reagana kadar uzanır ama onların doğrudan bilgisi olduğu kanıtlanamaz.\n

\n

Bir süre sonra, Kongrede ifade vermekten dolayı kazandığı dokunulmazlık ilkesi kullanılarak, birtakım karışık hukuk mekanizmaları sonunda, Northun cezası kaldırılır.\n

\n

Yarbay Oliver North pek çok kişi ve çevre tarafından ulusal kahraman ilan edilir, kitap yazar, olay hakkında filmler çevrilir ve sonraki hayatına da, muhafazakâr medyada zengin ve ünlü bir yıldız olarak devam eder, Virginiadan katıldığı senatörlük seçimini ise kıl payı kaybeder.\n

\n

Görüldüğü gibi bu olayda, bazı rehinelerin kurtarılması ve Nikaraguadaki komünist gerillalarla mücadele edilmesi uğruna (ki sonunda Sandinistaların galip geldiğini ve Somozanın diktatörlük rejimini devirerek iktidara geldiklerini ve bu arada diktatör Norieganın da Panamadan kaçmak zorunda kaldığını anımsatalım) hem uzun dönemli stratejik çıkarlar hem de hukuk devleti ilkeleri ihlal edilmiştir:\n

\n

Hem ABDnin büyük düşmanı İrana yardım edilmiş, böylece uzun dönemli stratejiye aykırı davranılmış, hem de Kongre kararları, yani yasalar ihlal edilmiştir.\n

\n

ABDnin dış politikaları açısından buna benzer pek çok olay vardır:\n

\n

ABD pragmatizmi, ABDnin uzun vadeli stratejik planları ve çıkarlarıyla çelişen ve hukuk devleti ilkelerine de aykırı olan pek çok askeri ve istihbarat uygulamasına yol açmıştır.\n

\n

Pek doğal olarak aynı çelişkiler ve uygulamalar ABDnin Siyasal İslamla dansında da söz konusudur.

\n\n

Yazarın Son Yazıları

Otorite Boşluğu 24 Kasım 2020