Anayasa Mahkemesi hâlâ suskun kalabilir mi?

10 Şubat 2017 Cuma

Olağanüstü Hal baskısı altında Kanun Hükmünde Kararnamelerle yozlaştırılmış bir ortamda Referanduma gidiliyor:
Binlerce insan işten atılıyor, aralarında gazeteciler, yazarlar, seçilmiş politikacılar da olan yüzlerce insan hapiste, bir kısmının haklarında henüz iddianame bile yok...
Medya organlarına, holdinglere, mallara, mülklere el konuluyor...
Bu ortamda Türkiye’nin rejimini değiştirecek bir referanduma gidiliyor!
Sadece bu ortam bile yapılacak referandumun eşit ve adil koşullarda olamayacağının somut kanıtı!

***

Referanduma sunulan maddeler o denli Demokrasiye aykırı ve savunulmaları o denli olanaksız ki, bütün bu baskılar yetmiyormuş gibi, iktidar, son KHK ile Yüksek Seçim Kurulu’nun seçim ortamındaki adalet ve eşitlik ilkelerini gözeten yetkilerinden birini de kaldırdı ve iktidar lehine eşitsiz propagandanın yolunu açtı!
687 sayılı, “OHAL kapsamında bazı düzenlemeler yapılması hakkında Kanun Hükmünde Kararname” ile, 98 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 149/A maddesi yürürlükten kaldırıldı.
Tam referandum öncesi çıkarılan bu KHK’ya göre, Yüksek Seçim Kurulu (YSK), eşitlik ilkesini içeren esaslara aykırı olarak yayın yapan özel TV ve radyolara yayın durdurma ve para cezaları veremeyecek.
Böylece radyolar ve televizyonlar eşitlik ilkesine, sürelere dikkat etmeksizin AKP propagandası yapabilecek.

***

KHK, aynı zamanda kapatılan özel radyo ve televizyonların, 15 Temmuz 2016 tarihi itibarıyla sahip oldukları yayın lisansları, yayın hakları, frekans ve kanal kullanımı ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) nezdindeki benzeri izinlerinin de Maliye Bakanlığı’nın buyöndeki talebi üzerine RTÜK tarafından verileceğini belirtiyor.
Böylece yargı kararı olmaksızın idari tasarruflarla el konulan yayın organlarının el değiştirmeleri ve satılmaları da sağlanıyor ve kolaylaştırılıyor:
Bu lisans ve haklar ile, frekans, kanal kullanımı ve RTÜK nezdindeki benzeri izinlerin, Maliye Bakanlığı’nca veya Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nca kapatılan özel radyo ve televizyonlara ait diğer varlıklarla birlikte, ya da ayrı ayrı satılması durumunda, bunların yeni alıcıları adına devri ve tescili işlemleri, Fonun bildirimi üzerine gerekli bilgi ve belgelerin tamamlanmasını müteakip başkaca bir işleme gerek kalmaksızın en fazla bir ay içinde tamamlanacak.

***

OHAL kapsamında ilan edilen KHK’ları denetim dışı bırakan Anayasa Mahkemesi bu durumda ne düşünüyor acaba?
İktidar, Yüksek Seçim Kurulu’nun görev ve yetkilerini KHK ile düzenleyerek...
Demokrasinin ve Hukuk Devleti’nin en temel kurallarından biri olan seçimlerdeki şeffaflık ve adalet ilkesini bile zedeleyen kararlar alıyor...
Ve rejimi, Anayasa’yı korumakla görevli olan AYM, bunu uzaktan seyrediyor!
Not: Bugün 15’te KültürÜniversitesi’nde saat 15’te Erdal İnönü’yü anma toplantısı var. Unutmayın.


Yazarın Son Yazıları