İki Diktatör(!):Fatih Sultan Mehmet veMustafa Kemal Atatürk

15 Kasım 2011 Salı
\n\n\n

Osmanlı İmparatorluğu-Türkiye Cumhuriyeti tarihinde iki büyük kurucu dâhi vardır:

\n

Fatih Sultan Mehmet ve Mustafa Kemal Atatürk.

\n

***

\n

Fatih Sultan Mehmet, Osmanlı Beyliğinden koskoca bir imparatorluk kurmuştur...

\n

Mustafa Kemal Atatürk de çağını yakalayamamış, gününü doldurmuş, zayıflamış ve yenilerek işgal edilmiş bir din-tarım imparatorluğunun enkazından yepyeni çağdaş bir Cumhuriyet kurmuştur.

\n

***

\n

Uygarlıklar beşiği Anadolu, daha Yeni Dünya Amerika keşfedilmeden önce, Eski Dünya Avrasyanın kan damarlarının ve sinirlerinin düğümlendiği bir noktayı temsil ediyordu:

\n

Doğu-Batı ticaret yollarının denetimi, Anadoluya sahip olanın eline geçiyordu.

\n

Böylece Anadoluya egemen olan, dünyayı etkileme gücüne de sahip oluyordu.

\n

Doğudan gelen Türklerle, Güneyden gelen Arapların İslam dini üzerinden oluşturdukları ittifak, Hıristiyan dünyasını iyice tehdit etmeye başlayınca, Avrupalılar, Katolik-Latin çekirdekli Haçlı Seferlerini başlattı.

\n

Onbirinci yüzyılın sonundan onüçüncü yüzyılın sonuna kadar devam eden bu seferler Kutsal Toprakları kurtarma adına, ama aslında Doğu-Batı ticaret yollarını denetlemek için Anadoluyu ve Doğu Akdenizi fethetmek amacıyla yapılmıştı.

\n

Pek doğal olarak bu seferler Fatih Sultan Mehmetin İstanbulu fethetmesinden sonra da Osmanlılara karşı sürdü!

\n

Yeni Dünyanın keşfinden sonra dünya değişti.

\n

Ticaret yollarının ve zenginlik kaynaklarının da değişmesi, Hıristiyan dünyasının Müslüman dünyasına karşı düzenlediği Haçlı Seferlerinin de niteliğini farklılaştırdı, ama Anadolu üzerindeki kavga bitmedi.

\n

Nitekim Birinci Dünya Savaşı sonrasında Anadolunun galip devletler tarafından işgali ve bu devletlerin denetimi altında Yunanistan ile Ermenistan arasında bölüştürülmesi de (Kürdistan Suriye-Irak topraklarında kuruluyordu) bu kavganın yirminci yüzyıldaki yansımasıydı.

\n

Günümüzün çağdaş dünyası açısından, bin yıllık bu paylaşım kavgasına son noktayı, Mustafa Kemal Atatürk, askeri zaferlerle taçlandırdığı bir siyasal oluşumla, Türkiye Cumhuriyetini kurarak koydu...

\n

Ya da biz, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak yetişmiş olanlar, öyle zannettik!

\n

***

\n

Başta Hıristiyan tarihçiler olmak üzere Osmanlı düşmanları, imparatorluğu bir Yağma makinesiolarak, Uygarlık yıkıcı bir olumsuz güçolarak niteler...

\n

Aynı kaynaklar imparatorluğun kurucusu olan Fatih Sultan Mehmeti deElleri kanlı bir kardeş katiliolarak tanımlar.

\n

Pek doğal olarak Anadolu toprakları üzerindeki emellerinden hiçbir zaman vazgeçmeyenler için Mustafa Kemal Atatürk de aynı biçimde bir hedeftir...

\n

Batı dünyasının da hayranlığını uyandıran askeri ve toplumsal-siyasal zaferlere imza atmış, yirminci yüzyıl dünyasındaki en büyük siyasal-kültürel dönüşümü Anadolu topraklarında gerçekleştirmiş olan Mustafa Kemal Atatürk de sürekli saldırı altındadır:

\n

Ne soykırımcılığı kalır, ne diktatörlüğü!

\n

***

\n

Fatih Sultan Mehmete ve Mustafa Kemal Atatürke saldıranlar bu büyük kurucu dâhilerin içinde yaşadıkları dönemin dünya ve toplum koşullarını, bilerek veya bilmeyerek dışlarlar:

\n

Mustafa Kemal Atatürkü diktatörlükle, Fatih Sultan Mehmeti kardeş katili olmakla suçlamak...

\n

Her ikisini de Bilgisayar kullanmıyorlardıdiye eleştirmek kadar anakronik, anlamsız ve gülünç iddialardır!

\n

\n\n


Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları