Kılıçdaroğlu ABD’de: Ne Aldı, Ne Verdi?

10 Aralık 2013 Salı

Yazımın başlığını bilerek yanlış attım:
Kılıçdaroğlu ABD’ye bir alışveriş için gitmedi ki “Ne aldı, ne verdi” diye soralım!
Ama yine de, bütün dış ilişkiler bir “alışveriş” olarak algılandığı için, Kılıçdaroğlu’nun ziyaretini “Ne aldı, ne verdi” diye çözümlemeye çalışanları da kınamamak gerek!

***

Kılıçdaroğlu ABD’ye, CHP’nin iktidar programını anlatmaya gitti...
Bir başka deyişle “Bir muhalefet partisini” değil, “İktidar adayı bir partiyi” temsilen gitti...
Uluslararası medyaya ek olarak ziyareti, Utku Çakırözer’in, hem makroda doğru çizgilere oturtan, hem de önemli ayrıntıları anlatan yazılarından takip etmek gerçekten bir keyifti. Tolga Tanış’ın yazıları da son derece önemli ve ilginç noktaları kapsıyordu.

***

ABD yönetiminin tepkilerine bakılırsa, ziyaretin başarılı olduğunu söylemek olanaklı.
Bunda hiç kuşkusuz, yapılan hazırlıklar kadar Kılıçdaroğlu’nun hem nazik, hem açık sözlü ve dürüst hem de dengeli liderliğinin rolü büyük olmuştur!

***

Bence ziyaretin en önemli özelliği, ABD’nın “Ilımlı İslam” projesinin (Mısır örneğinde görüldüğü ve Libya’daki, Suriye’deki isyan hareketlerinin de pekiştirdiği gibi) çökmüş olduğu bir döneme rastlamasıdır.
Yine de gerek bu ziyarete, gerekse ABD’nin Türkiye üzerindeki etkilerine, sahip olduklarından daha fazla bir önem atfetmemek gerekir. Ali Sirmen 6 Aralık’taki yazısında Türkiye’deki iktidarları ABD’nin tek başına belirleyemeyeceği gerçeğini anımsatıyor ve şöyle diyordu:
Türkiye’de ABD’ye rağmen iktidar olmak, mümkündür ama ona rağmen iktidarını sorunsuz sürdürmek güçtür.
Bu gerçeklerin ışığında olaya baktığımız zaman, Washington’da ilgiyle karşılanmış olan Kılıçdaroğlu’nun ABD gezisinin başarılı olduğu söylenebilir.
Bu demek değildir ki ABD yönetimi kendi dizayn ettiği AKP ile yine Made in USA patentli Tayip Erdoğan’a desteğini tümüyle çekip onun yerine Kılıçdaroğlu’nu destekleyecektir.

***

AKP’nin çağın gerisinde kalışı, bundan dolayı yıpranışı ve CHP’nin iktidar seçeneği oluşturması süreci, Ortadoğu’da ‘Ilımlı İslam’ projesinin çöküşüyle eşzamanlı olarak sürmektedir...
Kılıçdaroğlu’nun ziyareti de bu bağlamda anlamlı ve başarılı olmuştur!


Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları