Prof. Dr. Kemal Gürüz (O Gözaltına Alınmıştı)...

13 Ocak 2009 Salı

Bu hafta yerimi eski YÖK Başkanı Sayın Prof. Kemal Gürüz’e bırakıyorum.

Kendisiyle kişisel bir tanışıklığım olmadı. Buradan geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.

Prof. Kemal Gürüz’ün yeni bir kitabı çıktı:

YİRMİ BİRİNCİ YÜZYILIN BAŞINDA TÜRK MİLLİ EĞİTİM SİSTEMİ.

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları - Ekim 2008

(Bu kitabı 09 Ocak günü aldım. Bir gün önce, 08 Ocak 2009 günü Sayın Kemal Gürüz, Ergenekon soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Bu satırların yazıldığı gün ve saatlerde gözaltında idi. Çok yararlı bu kitabın okunmasını ve değerlendirilmesini öneriyorum.)

(Şimdi söz Kemal Gürüz’de)

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve Yüce Türk Milleti’nin banisi Büyük Atatürk’ün ısrarla ve defaatle altını çizme gereğini duyduğu gibi, günümüzde artık tek bir medeniyet vardır. Medeniyetin tekliği, kanımca, laiklik, Türkçenin tek resmi dil olması, hak ve fırsat eşitliği ve ‘Yurtta Sulh, Cihanda Sulh’ ilkeleriyle birlikte,Türkiye Cumhuriyeti’nin beş temel ilkesinden biridir. Medeniyet kelimesini çoğul kullanmak, Cumhuriyeti ve günümüzün küresel dünyasını, insanlığın ulaşmış olduğu bilgi toplumu aşamasını ve küresel bilgi ekonomisini hiç anlamamaktır. Medeniyet kelimesini ısrarla ve altını çizerek çoğul kullanmayı ise, Cumhuriyeti içine sindirememek olarak nitelendirmek de mümkündür.

.... Bundan önce ideolojik farklılıklara dayalı iki kutuplu dünyanın yerini, bu kez başka tür bir iki kutuplu dünya almıştır. Bunun bir kutbunu, başını ABD olmak üzere, İngilizce konuşan ülkelerin oluşturduğu ‘bilgi üreten ülkeler’, diğer kutbunuysa, giderek küresel mal ve hizmet üretiminin küresel merkezleri niteliğine bürünen Çin ve Hindistan’ın başında yer aldığı, Asya-Pasifik kıyısı ülkeleri oluşturmaktadır.

Küreselleşme ve küresel medeniyetin itici gücü, insan aklı ve kritik düşünce, yani bilimdir. Küresel bilgi ekonomisinin en belirgin vasfı, bilgi ve bilgili insanların üretim faktörleri arasında en üst sıralarda yer almasıdır.

.... Küresel bilgi ekonomisinin işgücünde aranan temel yetenek ve beceriler (key competencies) şunlardır:

1. Sorumluluk alma, grup içinde karar süreçlerine katılabilme, anlaşmazlıkları ve fikir ayrılıklarını kaba kuvvete başvurmadan giderebilme ve demokratik kurumların işleyişine katılabilme gibi, siyasal ve toplumsal yetenek ve beceriler;

2. Uluslararası ortamlarda, değişik kültür ve inançlara sahip, farklı diller konuşan insanlarla birlikte çalışabilme yetenek ve beceriler (uluslararası beceriler);

3. Anadilinde ve tercihan İngilizce olmak üzere, en az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim yetenek ve becerileri;

4. Bilgi teknolojilerine ilişkin yetenek ve beceriler;

5. Gerek mesleki alanlarda gerekse toplum içinde bir birey olarak, kendini sürekli yenileyebilecek biçimde yaşam boyu öğrenme (lifelong learning) yetenek ve becerileri.

.... Küresel bilgi ekonomisi Türkiye için hem fırsat hem de tehditlerle doludur. Fırsatlardan en iyi biçimde yararlanma ve tehditleri fırsata dönüştürmenin yolu, genç nüfusumuzun iyi eğitilmesinden geçmektedir. Türkiye’de eğitimde ve özellikle yükseköğretimde köklü bir anlayış ve yaklaşım değişikliğine ihtiyaç vardır.

Ülkemizde devletin en üst düzeyinden başlayarak, eğitimle görevi icabı ilgili ve eğitime ilgi duyan her kişi, saplantılarından arınarak yükseköğretimle ilgili gerçekleri görmeli ve bilgi eksikliklerini hızla gidererek Türk milli eğitim sisteminin ve Türk yükseköğretiminin önünü açacak düzenlemelerin yapılmasına katkıda bulunmalıdır.

(Kitap alıntıladığım bu önsözle başlayarak Türk milli eğitimini tarihsel bir bakış açısıyla inceliyor. Bu kitabın yazarı olan Sayın Prof. Kemal Gürüz’ün YÖK Başkanı olduğu dönemde türbanın üniversiteye sokulmasına karşı mücadele etmesinin, başına gelen gözaltı olayının nedeni olduğunu ileri sürenler varsa da elbette durumu yargı aydınlatacaktır.

Biz, Sayın Kemal Gürüz’ü bu yapıtından ötürü kutluyoruz ve ona geçmiş olsun dileklerimizi saygılarımızla birlikte sunuyoruz.)

[email protected]

[email protected]

www.erdalatabek.com


Yazarın Son Yazıları

Vicdan yükü... 11 Ocak 2021
Dayanışma... 4 Ocak 2021
Mutasyon... 28 Aralık 2020
Bitirmeyi bilmemek... 30 Kasım 2020
Mafya... 23 Kasım 2020
Ertesi gün sendromu... 16 Kasım 2020
Kölelik kalktı mı? 9 Kasım 2020
İllüzyon... 19 Ekim 2020