Amerika, AKP-CHP Koalisyonu İster mi?

06 Haziran 2011 Pazartesi
\n

Ünlü İngiliz Türkolog Dr. Andrew Mango, 2010 yılının başlarında, sorduğum soruya şöyle yanıt verdi: ABD ve AB için AKP iktidarı ehveni şerdir.

\n

Mango bu değerlendirmeyi yaptığında yeni CHPhenüz oluşmamıştı. Acaba bugün aynı yanıtı verir miydi? Seçimlere birkaç gün kala Batının ideal tercihi ne olabilir?

\n

Seçimin matematiksel sonuçlarından düşünülebilecek bazı olasılıkları ele alalım. Hatta biraz da uçuk zorlamalar yapalım.

\n

- Birinci olasılık, AKPnin tek başına iktidar olması.

\n

- İkinci olasılık ise koalisyon zorunluluğu.

\n

Herkesin aklına ilk gelen CHP-MHP koalisyonu olur. Ancak ABDnin işine, ideal bir çözüm olarak neden AKP-CHP koalisyonu gelmesin?

\n

Uçuk ve gerçekdışı görünmesine rağmenküresel hesaplarauygun olduğunu söylemek, yanlış olmayacaktır.

\n

Nedeni ise Kürdistan projesinin tamamlanması ile ilgilidir. ABD, AB ve İsrail için hayatiönem taşıyan bu projenin tamamlanması, ancak iki büyük partinin desteği ile Türkiyeye kabul ettirilebilir.

\n

AKP ya da CHPnin bunu tek başına yüklenmeleri, yalnız partileri açısından değil, Türkiyenin mevcut zemini açısından da imkânsızdır.

\n

İlk bakışta gerçekdışı görülenbu olasılık projenin Batı için taşıdığı olağanüstü önceliği dolayısıyla, uygulanabilir hale dönüştürülebilir.

\n

- Madem ki Kürdistan projesi ABD, AB ve İsrail tarafından her ne pahasına olursa olsun gerçekleştirilmek isteniyor:

\n

- Proje, bölgedeki dört ülkeyi kapsayacak bir biçimde ele alınıyor.

\n

- Türkiye Batının, bölgedeki temel dayanağı durumuna sokulmuş bulunuyor.

\n

O halde küresel güçler bu koalisyonu gerçekleştirmek için ellerinden geleni yapacaklardır. İç dinamiklerdeki engeller, küresel güçlerin zorlaması ile çözülebilecektir.

\n

21 yıl önce, W. W. Bushun talebinin, Ankara tarafından reddedilmesinden bugüne çok şey değişti.

\n

- Erbakan gitti, yeni AKP geldi.

\n

- Eski CHPnin yerine, biraz geç de olsa yenisi doğdu.

\n

- TSK NATO zeminine iyice oturtuldu.

\n

Yan faydaları da var

\n

Böyle bir koalisyonun, ABD ve AB için yan faydaları da bulunuyor:

\n

- Türkiyedeki İslami yeniden yapılandırmanın önü kesiliyor; Batıyı rahatsız eden gelişmeler dengeleniyor.

\n

- Sosyal demokrat, laik ve Atatürkçü çevrelere biraz nefes alma olanağı sağlıyor.

\n

- Türkiyede Batı yaşam tarzına uygun sosyal dokudan geriye dönüş olmuyor.

\n

- Batı karşıtı, radikal şeriatçı ya da solcu akım ve örgütlenmeler frenlenmiş oluyor.

\n

- Dincilerle laikler, ulusalcılarla küreselciler arasındaki kutuplaşma ve çatışmalar azalıyor.

\n

- Türkiyenin yeni küresel düzene iktisadi, siyasi, kültürel ve askeri entegrasyonu daha rahat hale geliyor.

\n

‘Türkiyeleştirme’ mi?

\n

Son yıllarda hep tartışıldı. Hele son aylarda Türkiyenin bazı Arap ülkelerine örnek olması fiilen gündeme de geldi.

\n

Yalnız Arap ülkelerinin değil, özellikle İranın da Türkiyeleştirilmesive küresel sisteme entegrasyonu, Batı için yaşamsal bir önem taşıyor.

\n

C. Riceın sekiz yıl önce kastettiği de zaten bu değil miydi? 22 bölge ülkesinin rejimlerinin ve sınırlarının değiştirilmesi planı... Plan yavaş yavaş gerçekleşiyor.

\n

Ortadoğudaki Kürdistan projesi ABD, AB ve İsrail için temel olan bir hedeftir. Herkes için hayal sanılan ya da uçuk görülen bir AKP-CHP koalisyonunu, Batı açısından bu bağlamda değerlendirmek gerekir.

\n

Türkiye için sonuçlarına gelince, o apayrı bir mesele. Kimileri içinden, Erol Hoca şimdi sırası mıydı bu konulara değinmenindiye serzenişte bulunabilir. Ama ben bir bilim insanı olarak izlenen politikalara ve fiili gelişmelere bakarım. Bunların ortaya koyduğu eğilimlerden sonuçlar çıkarmaya çalışırım.

\n

Politik gibi görünmesine karşın yaptığım iş oldukça teknik ve sayısal bir sonuçtur. Fotoğraf makinesi böyle bir resim çiziyorsa bunun suçu bende değil... Gerçeklere gözlerimizi kaparsak sorunları hiçbir zaman çözemeyiz.

\n

\n\n


Yazarın Son Yazıları