Ödev çatışmaları başladı!

18 Eylül 2023 Pazartesi

Okulların açılmasıyla birlikte birçok ailede ev ödevleri ile ilgili çatışmalar da başladı. 

Kimi çocuk bir türlü ödev yapmaya oturmaz, kimisi otursa da yapmaz. Anne-babalar sürekli 'ödevini yap' der. Kimi anneler çocuklarının ödevini yapar, kimisi hiç ilgilenmez. 

Peki bu işin doğrusu nedir? 

Önce şunu söylemek lazım. Birçok araştırmaya göre, akademik başarıyla ödev yapma arasında olduğu varsayılan ilişki tam olarak doğrulanmış değil. Özel Atacan Eğitim Kurumları psikolojik danışmanlık bölümü başkanı Köksal Bayazıt'a göre bunun nedeni, genellikle ödev verme konusunda yeterince planlama yapılmaması.  

Bayazıt, ev ödevi konusunda ailelere ve öğretmelere şu önerilerde bulunuyor: 

ÖĞRETMENLERE...

 • Ödev iyi planlanmalıdır. Verilecek ödevler de günlük planda yer almalıdır. Ödev planlanırken ödevin ne kadar sürede tamamlanabileceği kestirilmeye çalışılmalı, öğrencinin bunun için yeterli zamanı olduğundan emin olunmalıdır. Sınav haftaları göz önüne alınmalı diğer öğretmenlerle iletişim içinde olunmalıdır. Öğrenci bir gün üç saat ödevle uğraşıyor ertesi gün ödevi üç dakikada bitiyorsa planlama sorunu var demektir.

 • Ödev öğrenciye öğrendiklerini pekiştirme ya da yeni bağlamlara aktarma olanağı vermelidir. Öğrenmemiş öğrenciye verilen ödev sorun olarak geri döner.  Daha sınıfta toplama alıştırmalarını yapamayan öğrenciye toplama problemlerini içeren bir ödev amaca hizmet etmez.

 • Ödev bireysel farkılılıklar göz önüne alarak verilmelidir. Her öğrencinin öğrenme hızı ve şekli aynı değildir. Bu nedenle sınıfta yapılan etkinlikle eve verilen ödev aynı olmak zorunda değildir.

 • Ödev seçenekler içermelidir. Seçenek yaratmak bir öğretmenin en önemli özelliğidir. Çaresiz kaldığınızda hangi renk kalemi seçeceklerini bile onlara bırabilirsiniz. Bu bile fark yaratacaktır.

 • Ödev uygun ve açık bir yönergeyle verilmelidir. Öğrencilerde istenenler açık ve net, herkesin anlayacağı şekilde yazılmalıdır.

 • Ders sırasında ortaya çıkan durumlara dayalı ödev vermekten kaçının. Farkına varmadan ödevin dozunu kaçırabilirsiniz.

 • Ödev fırsat eşitsizliklerini derinleştirebileceğini, öğrencilerin ev koşullarının farklı olduğunu, kimilerinin bilgiye ulaşmada ciddi güçlük yaşadığını unutmayın.

 • Verilen ödev mutlaka öğrencilerden geri alınmalı, kontrol edilmeli, üzerinde konuşulmalı.

 • Öğrencilerin birbirlerinin ödevlerini kontol etmelerini istemek yanlış bir davranıştır. 

AİLELERE....

Çocuğunuzun ödevlerini kendi kendine yapmasını sizin bu konuda hiçbir yükümlülük almamanız anlamına gelmediğini unutmayın. Onun ödevlerine önem vermeniz, yaptıklarını izlemeniz, kontrol etmeniz ve cesaretlendirmeniz çocuğunuzun gelişimi açısından önemlidir. 

 • Çocuk ödevini yaparken ödevin daha iyi olması için her aşamada müdahale etmek doğru değildir.

 • Ödevi çocuğu bunaltacak şekilde sıklıkla anımsatmak ve sorgulamak düşündüğünüz etkiyi kesinlikle yaratmaz.

 • Bazı anne – babalar çocuklarının, kendilerince güzel olmayan, yazılarını sildirip bir daha yazdırırlar. Bu, özellikle birinci ve ikinci sınıf öğrencilerinin ev ödevleri konusundaki isteksizliğini arttırabilir.

 • Çocukların kendi başlarına ödev yapma sorumluluğunu kazanmaları gerekir ama bu ödevleriyle hiç ilgilenmeyeceğiniz anlamına gelmez. Çocuğunuz, özellikle ödevlerini her zaman sizinle beraber yapmaya alışıksa bütünüyle kendi haline bırakıldığı zaman ne yapacağını şaşırabilir.

 • Çocukları ev ödevlerini bir yetişkinden yardım alarak yapmaktan kendi başına yapabilme aşamasına geçirme işinin mümkün olduğu kadar çabuk bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için şunu unutmamak gerekir: Bu ödevlerin en önemli amacı çocuğa bağımsız olarak çalışabilme, bilgiye erişebilme becerilerini kazandırmak ve sorumlu bireyler olmalarını sağlamaktır.

 • Çocukların başlangıçta yakından izlenmeye ve yardım almaya gereksinimleri olacaktır. Birçok ebeveyn bu sırada çocuğun yanında durarak sorularına yanıt verir, yanlışlarını düzeltirler. Ancak çocuğa araştırma yapması, karar alabilme ve plan yapabilme yeteneklerinin gelişmesi için fırsat vermek daha doğru bir yaklaşımdır.

 • Çocuğunuzun ödevlerini kendi kendine yapmasını sizin bu konuda hiçbir yükümlülük almamanız anlamına gelmediğini unutmayın. Onun ödevlerine önem vermeniz, yaptıklarını izlemeniz, kontrol etmeniz ve cesaretlendirmeniz çocuğunuzun gelişimi açısından önemlidir.

 • Çocuklar ödevlerini masa başında yapmalıdırlar. Bir gün salonda bir gün mutfakta ödev yapmak ya da çalışmak uygun olmayabilir
 • Ödevlerini nerede ve hangi saatlerde yapacağına birlikte karar verin. Ödev yapma zamanı hakkında konuşun. Ona iki farklı zaman alternatifi verin ve birini seçmesine yardımcı olun. Ödev zamanının geldiğinin nasıl hatırlatılacağını kararlaştırın. Alarm kurmasını sağlayabilirsiniz.

 • Ödevler için süre belirlerken çocuğunuzun yaşını ve dikkatini toplama süresini göz önünde bulundurun. Çocukların akademik başarısı söz konusu olduğunda, öğrenme ve dikkatini odaklama konusunda herhangi bir sorunu olmayan çocukların ilköğretimin ilk 5 senesi boyunca ev ödevlerini yapmaları yeterli olmaktadır. Ancak, daha sonraki yıllarda dersleri tekrar etmek ve çalışmak için de ayrıca süre belirlenmesi gerekir.

Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları


Günün Köşe Yazıları