Milliyetçi Cephe Zamanları

31 Temmuz 2015 Cuma

Aynıyla tekrar mümkün değildir. Tekrarın tekrarında her zaman bir başka zamana, o başka zamanın çağrıştırdıklarına doğru, kimi zaman talihsiz ama son tahlilde hep ileriye doğru bir sıçrama gerçekleşir. Biçimsel benzerlikler aldatıcıdır. Yine de yaşadığımız zamanın eylemcileri, politikanın kurucuları, yapıcıları isek tarihin Hobsbawm’ın dediği gibi “milliyetçi, etnik ya da fundamentalist ideolojilerin hammaddesi” olduğunu unutmamalıyız. Sık sık başımıza gelen tekrarlar, yinelemeler yalnızca beceriksizliklerimizden değil, tarihin bizi sık sık geriye doğru çekmesindendir. Yine Hobsbawm’dan şu sözler de tarihe karşı uyanık olmak gerektiğinin kanıtıdır: “Geçmiş meşrulaştırır. Geçmiş övünülecek fazla bir şeye sahip olmayan şimdiki zamana daha şerefli bir arka plan sunar.”

***

Bu “daha şerefli arka plana” sarılmanın kötülemiş, kötücül, çaresiz politikacıların sık sık başvurdukları bir yöntem olduğunu biliyoruz. İşler kötü gidiyorsa, gizlenecek bir şeyler varsa, geçmişi yalnızca övmekle yetinmez aynı zamanda değiştirirsiniz. Tarihsel bilgi yeniden yazılabilir, yeni resmi tarihler oluşturulabilir, Osmanlı cilalanıp yeniden şaşaalı ve muzaffer bir zamanın hikâyesine dönüştürülebilir. Ama sonra tarihin de çaresiz olduğu ortaya çıkar. Çünkü nihayet ileri doğru gitmek bir tür “determinist kader”dir. O zaman geçmişe dönüşün aralıkları kısalır; daha yakın tarihlere gitmek, o zamanlardan medet ummak zorunda kalırsınız.

***

Nereye gideceksiniz? Bugünün size sunduğu araçlarla yakın geçmişin tekrarına bir yolculuğun sizi kurtaracağını düşünebilirsiniz. Yakın tarihe, çok daha yakın tarihe bakar, sizi kurtaracak formüllere sarılırsınız. Aynı kaptan beslendiğiniz, aynıların aynı olduğu fukara bilgisiyle, kapıştığınız eski dostlarınızla buluşmak, yitirdiğiniz ya da yitirmek üzere olduğunuz iktidarı yeniden elde etmek için yanıp tutuşursunuz. Haydi, sizi bekleyen tekrar oradadır; o tekrarın size hazırladıklarını tatmalı, dönüşün aynı zamanda düşüş olduğunu kendi gözlerinizle görmeli, yaşamalısınız.

***

İşte Milliyetçi Cephe böyle bir iktidar modelidir; başı, sonu, ortası, getirdiği, götürdüğü sınanmıştır. Size göredir. Yenilenmiş parlamentonun eski kanadı ya da o tekrardan medet uman, kurtuluşu orada gören kanadı olarak bir an önce cephenizi kurmalı, muhalefeti de serbest bırakmalısınız. Çünkü onlar da şu sıralarda boşuna umutların peşine takılmak gibi bir yanlışla başka bir geçmişin sahte izlerini sürüyorlar. Meclis’in kötü çocuğu olarak ilan etmeye, dışarıya, hep dışarıya sürmeye çabaladığınız kesim, bastırmaya çalıştığınız sol ise, ah çok üzgünüz sizin adınıza, yeni olandır. Yeniliği ona kazanma garantisi vermiyor, ama siz de bilirsiniz ki, tarih tekrarın tekrarında hep kendine ihanet eder.

***

Bir an önce kurun Milliyetçi Cephenizi; göreceksiniz ki, yeni şeyleri reddetmek, kaçınılmaz olana ayak diremek, zamanın dışına sürmeye kalkmak uzun vadede mümkün değildir. Yaşadığımız zamanların geçmişi yeniden diriltebileceğini düşünüyor olabilirsiniz; ama bu hızlı akan zamanda, ivmesi hızlanmış güncel tarihte olabilecek iş değildir. Çabuk olun, zaman yitirmeyin, zaman acımasızdır, beklemeyin, çarklar dönüyor, şimdi, hemen şimdi deneyin.
Değirmen sizi bekliyor...  


Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

Sondan Bir Önceki 7 Eylül 2018
Hava Tükenmeden 31 Ağustos 2018