Yeniden

24 Kasım 2014 Pazartesi

Okur Temsilcisi köşemizi yeniden açıyoruz. Cumhuriyet gazetesinin yapılanma döneminin ilk aylarında yapılanmaya katkı sunmak üzere Vakıf Yönetim Kurulu’nca verilen görevler köşeye ara vermeyi zorunlu kılmıştı. Şimdi Okur Temsilciliği görevimize geri dönüyoruz.
Geçen süre içinde Okur Temsilcisi’ni, Ombudsman’ı yakından ilgilendiren en önemli gelişme Cumhuriyet Gazetesi Yayın İlkeleri’nin Vakıf Yönetim Kurulu’nca onaylanması ve yayımlanması oldu. Güray Öz, Mustafa Balbay, Hakan Kara ve Tora Pekin’den oluşan komisyonun hazırladığı taslak, Yayın Kurulu üyelerince de uygun bulundu ve Vakıf Yönetim Kurulu tarafından onaylandı.
Yayın İlkeleri’nin Okur Temsilcisi açısından önemi, tüm maddelerinin yanı sıra 1/1. maddesinde ilkelerin gazeteyi, ekleri, internet sitesini ve diğer Cumhuriyet yayınlarını kapsadığı ve bağladığının açıklanması; 2/17. maddesinde ise Okur Temsilcisi’nin görev alanı, hak ve yetkilerinin açıklıkla belirtilmiş olmasıdır. Bu madde şöyledir:
2/17- Cumhuriyet gazetesi ve diğer yayınlarda açıklık, şeffaflık esastır. Gazete ve diğer yayınların ilkelere uygun olarak çalışıp çalışmadığı, haberciliğin temel unsurlarına uyulup uyulmadığını denetleyebilmek ve okurlara, kamuoyuna hesap verebilmek için Vakıf Yönetim Kurulu’nca Ombudsmanlık oluşturulmuştur. Ombudsman ya da Okur Temsilcisi tüm yapılmış yayınları ilkelere uygunluk açısından gözden geçirmek hak, yetki ve sorumluluğu altında görev yapar. İlkeler dışında editoryal servislerden ve idareden bağımsız olarak görevini yerine getirir. Temsilci, okur eleştiri, istek ve önerilerini gazetenin editoryal ve idari yönetimine iletmek, gerekli durumlarda habere konu olanlarla haberciler arasında hakemlik yapmakla yükümlüdür.
Bu madde kapsamında, Yayın İlkeleri’ne uygun olarak, ilkelerin bir anlamda uygulanmasını denetleme görevini yerine getirebilmek için çaba göstereceğiz. Okurlarla gazete arasındaki yapıcı diyaloğu geliştirmek de temel görevlerimizin başında yer alıyor. Cumhuriyet okurlarının her türden dilek ve isteklerini, eleştiri ve önerilerini iletmeleri görevin daha iyi yapılmasını sağlayacaktır. Kuşkusuz yazım, basım ve dil hataları da önemlidir ama haber içerikleri ile ilgili eleştiriler özellikle yarar sağlayacaktır.
Okur Temsilciliği’nin amacı, nesnel gerçeğe dayalı haberciliğin gelişmesine katkıda bulunmak, okurların daha iyi haber alma hakkını başa alan, gerçeği tüm boyutlarıyla öğrenmelerini sağlayacak bir yayın yapılmasına hizmet etmektir. Hata ve yanlışları düzeltmeye çalışırken ağırlığı hata ve yanlışın yinelenmesini önlemeye vermek işin doğası gereğidir. Burada eleştirilerin, gazeteciye değil gazeteciliğin kurallarının iyi okunmamasına yönelik ve ilkeler kapsamında tartışmaya açık olduğu da unutulmamalıdır.
Amacımız daha iyi gazete, daha iyi habercilik yapılmasına katkıda bulunmak. Bunu da okurlarımız, gazetenin editoryal ve idari yönetimi, muhabir ve editör arkadaşlarla hep birlikte başaracağız.
Uyarı ve dileklerinizi, mektuplarınızı, e-posta iletilerinizi bekliyorum.
Yeniden merhaba...  


Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

Sondan Bir Önceki 7 Eylül 2018
Hava Tükenmeden 31 Ağustos 2018