Aman Ha!

17 Aralık 2011 Cumartesi
\n

\n\n\n

Cemaatler birbirlerine girince yandaşlar hemen Aman ha!demeye başladılar. Yeni Şafak gazetesinden Özlem Albayrak da bunlardan biriydi. 13 Aralıktaki yazısı, aynı zamanda iktidarın bürokrasiden yargıya kurguladığı baskı ortamının itirafnamesi gibiydi:

\n

Sadece medya olsa iyi, bu ülkenin hâlânerede o eski güzel günlerdiye yana döne dolaşan daha çok vesayeti daha çok kazanmaya tercih eden sermaye grupları, henüz tasfiyesi tamamlanmamış bürokrasisi ve rahatsız genç subaylarla dolu bir ordusu var. Hâlâ.

\n

Yani, demokratikleştik, demokratikleşiyoruz diye sevinirken üstünden geçtiğiniz köprünün, tam ortasına gelmişken çökmesi ihtimali var.

\n

Tam da şu kesimden bu gruptan, şu cemaatten bu partiden, şu örgütten bu yapılanmadan, Türkiyenin darbe günlerine ve vesayet rejimine dönmesini istemeyen ne kadar insan-grup varsa topyekûn bir amaç etrafında halelenmesi ve oldukça zorlu bu yolda birbirine destek olması beklenirken çıkan bu ayrışma tartışmaları insanı umutsuzluğa sürüklüyor. Bu hesapların büyük resim yanında nasıl da ufacık kaldığını bir kez daha göz önüne seriyor.

\n

Cemaate Başbakan dışında üstüne oynanacak isim öğütlüyenler, hükümete de kadrolaşma saikiyle endişe öğütleyenler ya da liberalleri farklı gerekçelerle desteğini çekmeye ikna çabalarına girişenler şunu bilsinler ki, bunun adı kendi ayağına sıkmaktır. Emin olsunlar ki, henüz kökü kurumamış, cansuyu çekilmemiş vesayetin -maazallah- geri dönmesi ihtimalinde hepsi beraber, yan yana fotoğraf çektirecekler.

\n

\n\n\n

Arama Konferansının Etkileri

\n\n\n

CHP Sözcüsü Birgül Ayman Güler, bu köşede birkaç kez gündeme getirdiğimiz ve Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan olduktan sonra Vanda yapılan arama konferansı için Arama konferansları partileri bağlayan konferanslar değildirdedi.

\n

Oysa gelişmeler, Van arama konferansı kararlarının zaman içinde partiyi bağladığını gösteriyor. İşte birkaç örnek.

\n

- Vanda, Hakikatleri araştırma komisyonu kurulmasıönerilmişti. Kılıçdaroğlu, bu ay başında Avrupa Dersim Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Yaşar Kayaya, Mecliste hakikatleri araştırma komisyonu kurulmasına destek vereceklerini açıkladı.

\n

- Vanda, Anayasada yeni vatandaşlık tanımı yapılması ve etnik vurgulara (Türklüğe) yer verilmemesi önerilmişti. CHPnin 21. Yüzyıl Anayasası raporunda; Türkiyenin dil, din, ırk ve etnik köken bakımından zenginliğe sahip olduğudikkate alınarak anayasanın BaşlangıçmetnindeTürkiye Cumhuriyeti halkıifadesine yer verilmesi istendi.

\n

- Vanda, genel afönerilmişti. Kılıçdaroğlu, 2010 referandumu öncesi Van ve Tunceli illerinden başlayarak bölgede bu konuyu sürekli gündemde tuttu.

\n

- Vanda, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartının kabulü önerilmişti. Kılıçdaroğlu, seçim gezilerinde bu öneriyi dile getirerek oy istedi.

\n

- Vanda, mütedeyyin insana \tgüvence olmaönerilmişti. CHP, \ttürbana olanak tanıdı, Kuran kurslarını anaokuluna kadar indiren kararnamenin iptali için Anayasa Mahkemesine başvurmadı.

\n

- Vanda,Kürtçenin okullarda seçmeli dil olarak okutulmasıönerilmişti. Kılıçdaroğlunun konuşmalarında ve partinin raporlarında bu öneri yer aldı.

\n

- Vanda, CHPnin iktidar olduğu dönemde yaşanan olumsuzluklardan dolayı Kürt halkından özür dilenmesiönerilmişti. CHP Milletvekili Hüseyin Aygün aracılığıyla Dersimde CHPninsoykırımyaptığı tartışmaya açıldı.

\n

- Van metninin Söylembaşlıklı bölümünde, Kürt kelimesinin kullanılması,Ergenekon ile ilişkilendirilecek söylemlerden kaçınılmasıönerilmişti. Bu öneriler de, partinin eylem ve söylemleri arasına girdi.

\n

- Vanda, Uzun vadede örgütsel yapılanmanın sağlanmasıönerilmişti. Kılıçdaroğlu, köhnediğini söylediği örgüte, kurultaya kadar neşter vurmaya kararlı olduğunu dile getirdi.

\n

\n\n\n

İYİ DİLEK

\n\n\n

Silivri tutuklusu, gazeteci Müyesser Yıldız, son kitabı Yılanın Kış Güneşinde, Yeni Türkiyekurduklarını söyleyenlere, padişah Vahdettinin, Aralık 1919da, yani ülke düşman çizmeleri altındayken AP muhabirine verdiği demeci anımsatmış:

\n

Yeni Türkiyeye, onun yeniden doğuşuna ve toplumsal kalkınmasına içtenlikle inanabiliriz. Türkiye, doğuda refah, huzur ve mutluluğun odak noktası olacaktır.

\n

Yıldız, bugünkü yeni Türkiyetasarımının sonunun da Osmanlı gibi olmamasını dilemiş.

\n

Bu, bir iyi dilek...

\n\n\n

Sis Perdesi

\n\n\n

CHPli Osman Korutürk, Türk \tdış politikasını sıfır sorun iddiasıyla başlayıp komşularla çatışmaya sürüklenen, tutarsız, istikrarsız, baskılara boyun \teğdiği izlenimini \tveren, sis perdesi arkasında yürütülen bir siyasetolarak tanımlıyor:

\n

Hükümet, 88 yıllık cumhuriyet tarihinde hiçbir hükümetin yapmadığı, yapılmasında da \tbüyük sakınca \t\tolan bir şekilde, yabancı ülkelerin muhalefetini, iç politikasını, halk hareketlerini organize edip yönlendirmek, oralardaki karışıklıklarda doğrudan taraf olmak gibi vahim müdahaleler içine girmiştir.

\n

Açın bakın tarihe, içeride ve dışarıda tiran gibi davrananlara neler olmuş...

\n\n

Yazarın Son Yazıları

Ördek Hüsnü 9 Ocak 2021
Alanım Ekonomi 2 Ocak 2021
Önümüz Bahardır 26 Aralık 2020
AB - AKP Ortaklığı 12 Aralık 2020
Çöküşe Doğru 14 Kasım 2020
Olacaksın Şehnameci... 7 Kasım 2020
Yargı Didişmesi 17 Ekim 2020