Çok Yakındır

06 Haziran 2011 Pazartesi
\n

Program ile Çelişen

\n

\n\n

\n\n\n

Recep Tayyip Erdoğanın, CHP lideri için seçtiği sözcüklere bakınız:

\n

Edepsiz, ahlaksız, alçak...

\n

Hani elinden gelse, bir kaşık suda boğacak.

\n

CHP düşmanlığı kalıtsal bir kin gibi. O kini, tarihin tutanaklarında bulabiliyoruz...

\n

Bir örnek:

\n

Taha Akyol, geçen günlerde Milliyette yayımlanan ve 27 Mayısı kınayan yazısında, 27 Mayıs devrimi öncesi DPnin kurduğu Tahkikat Komisyonunun CHPyi kapatmaya yönelmediğini ileri sürdü. Menderes Demokrasi Yıldızı?” kitabıyla 2008 Yunus Nadi Ödülünü kazanan hukukçu-araştırmacı Şevket Çizmeli de bizim aracılığımızla bu savın doğru olmadığını belgelerle kanıtlama gereği duydu. Dedi ki:

\n

DP Meclis grubunun 7 Nisan 1960 günkü oturumunda MenderesTedbirler (tahkikat) Komisyonu’nun başarısız olduğunu, radyodaki Vatan Cephesi yayınlarını onaylamadığını söyleyen Zeki Eratmanı (Tekirdağ Milletvekili) sert bir şekilde haşladıktan sonra, CHPye karşı daha şiddetli önlemler alabilmek için gruba şöyle seslenmiştir:

\n

Bir taraftan şiddet tedbirleri istersiniz bir taraftan da Radyo gazetesinin yayınlarını beğenmezsiniz; her şeyi hükümetin sırtına bırakmayın, kanun yapın kanun, açın bir Meclis Tahkikatı tespit edin bunları, biz Amerikalılara kızlarımızı peşkeş çekmişiz, bunları söylemişler mi? Bu namussuzca, hayâsızca söylenenleri tespit edin, bunları getirin Meclise. Düşünelim, konuşalım. Ahlaksızlar, namussuzlar sizi kapatıyoruz diye BMM kararı ile kapatalım. (Alkışlar)

\n

Tutuklamalar, sorgular, dinlemeler, izlemeler filan derken AKP grubu kararı ile ahlaksızlar, namussuzlar, edepsiz alçaklardiyerek parti kapatmalar aşamasına bile geleceğiz.

\n

\n\n\n

Yüz Akımız

\n

\n\n\n

Yeni Yüzyıl Üniversitesi güzel bir işe girişti: Kadın Yazarlar Sempozyumu.

\n

Adalar Belediyesi ve Bilgi Yayınevinin de katkılarıyla yapılan sempozyumun ilk konuğu Ayla Kutluydu. Kutlunun yazınsal önemi üzerine çoğu bilimsel 30a yakın bildiri sunuldu. Bunlardan biri, meslektaşımız Türey Köseye aitti:

\n

Stefan Zweig; Dostoyevski ve Shakespeareiinsanlığın büyük psikologları olarak anar. Ayla Kutlu, büyük yazarlara saygı duruşu anlamına gelen bu benzetmeye uygun bir çabayla derinleri deşen bir psikolog özeni, titizliği, ayrıntıcılığıyla tutsakların’, ‘adanmışlarınöykülerini anlatmıştır. Ayla Kutlunun romanı; diliyle, kurgusuyla, o çok düşkün olduğu güzelim oyalar gibi işlediği karakterleriyle zamana meydan okumaktadır.

\n

Bilgi Yayınevi Yayın Sorumlusu Biray Üstüner de Kutlunun okurunu sığınaklarında rahatsız ettiğini anlattı:

\n

Doğayı, doğanın üretmeye güdülenmiş sonsuzluğunu, zamanı, zamanın sabrını, yaşanan anın algılanamayan sarmalını, dişiliğin coşkulu yaratıcılığını, gerçeğin masallaşmış kalıntılarını hem döve döve hem okşaya okşaya döker sözcüklere. Kutlu ile şimdiyi \tgeçmişle paylaşırız; geleceğe bakışsızlığımız suçlanır; edilgen duruşumuz utanç yüklenir. Değerbilirlik aşılanır çiçeğe durmuş yaşam ağacımıza. İçimiz sıra yaşadığımız tüm göçleri isimlendiririz; öfkemizi seyreltir, mekânımıza sevgi büyütürüz.

\n

Kirletilmiş gözyüzümüzde, çiğnenmiş yeryüzümüzde, Ayla Kutlu bizim yüz akımızdır.

\n

\n\n

CHP Genel Başkan Yardımcısı Süheyl Batumun açıkladığı 21. Yüzyılın Anayasası, Çağdaş Bir Anayasaya Doğruadlı metinden bir bölüm:

\n

Anayasa, Türkçeyi resmi dil olarak korumalıdır. Öte yandan, devlet okullarında anadilin öğretilmesiimkânı tanınmalıdır.

\n

CHP tüzüğüne göre kurultay tarafından belirlenmiş ve değiştirilmesi de yine ancak kurultay tarafından gerçekleştirilebilen CHP Programı ise anadili konusunda çok farklı bir söylem içinde:

\n

Her etnik kökenden yurttaşımızın, kendi özgür irade ve talepleri çerçevesinde; kendi anadilini özgürce kullanabilmelerine, özel dershaneler veya kurslar gibi kurumlar kurarak anadillerini özgürce öğrenebilmeleri ve öğretebilmelerine...

\n

CHP programı; anadilin öğretilmesinde devlete bir sorumluluk yüklemiyor. Öğretimi, özel dershaneler ve kurslara bırakıyor.

\n

Yani, Batumun açıkladığı ve CHPnin anayasa değişikliği konusundaki ana temalarını belirleme savında olan metin, CHP programı ile çelişiyor.

\n

CHP Tüzüğüne göre, parti programını değiştirmeye yalnızca CHP Kurultayı yetkili. Kurultaydan sonra partinin en yüksek karar organı olan parti meclisi de parti programı doğrultusunda politika ve strateji belirlemeden sorumlu.

\n

Peki, 21. Yüzyılın Anayasası, Çağdaş Bir Anayasaya Doğruadlı çalışma parti meclisinde tartışılmış mı?

\n

Hayır, tartışılmamış...

\n

\n\n\n

Size Deniz Getireceğiz...

\n\n\n

Haberi Zonguldak muhabirimiz Ali Ayaroğlundan duyduk. AKPli Köksal Toptan, geçen günlerde Gökçebeyde AKPnin seçim öncesi vaatlerini sıralamış:

\n

Büyük projeler büyük hayallerden doğar, Filyos Vadisi bizim çılgın projemiz olacak. Projeyi gerçekleştirebilirsek deniz Gökçebey ilçemize bağlı Bakacakkadı beldemize kadar gelecek. İnşallah bunu biz başaracağız.

\n

Vaadin boyutunu daha iyi algılayabilmek için Gökçebey ilçesi ile Bakacakkadı beldesinin deniz kıyısına uzaklığının 40 kilometre olduğunu anımsatmakta yarar var!

\n

\n\n\n\n


Yazarın Son Yazıları

Yargı Didişmesi 17 Ekim 2020
Kimin Cumhuriyeti? 3 Ekim 2020
İmamın Görevi 26 Eylül 2020
Ekşimiş Sirke Takımı 19 Eylül 2020
Hangi Bağımsızlık? 22 Ağustos 2020
Tutmayın, Uçuyoruz 15 Ağustos 2020
Egemenlerin Yeni Kurgusu 8 Ağustos 2020
AKP Ateşle Oynuyor! 25 Temmuz 2020