Veliler Farkında

12 Kasım 2012 Pazartesi

Kıyameti Koparacağız

\n

Seyitömer Termik Santralının özelleştirilmesinde son teklif verme tarihi 20 Aralık, Kangal Termik Santralı için de 17 Ocak olarak belirlendi. Türkiye Maden-İş Yatağan Şube Başkanı Süleyman Girgin, Kıyameti koparacağızdiyor:

\n

Geçmişte Yatağan-Yeniköy, Kemerköy termik santralları ve kömür ocakları da aynı süreci yaşamıştı. Özelleştirme Yüksek Kurulu kararları yayımlanmış, ihaleler sonuçlanmış, hatta devir için yerli yabancı ortaklardan oluşan firma Yatağana gelmişti. Sonuçta geldikleri gibi gitmişlerdi. Ülkemizin tarihinde işgalci, katliamcı, soykırımcı Batılı emperyalistlere karşı direniş ve zafer vardır. Özelleştirmeler yoluyla halkın birikimlerini emperyalistlere ve yerli ortaklarına teslim etmeyeceğiz.

\n

\n

Eğitim-İş, veliler arasında bir anket düzenledi. Konu, dört dörtlük medrese eğitimiydi.

\n

Anket sonucuna göre velilerin yüzde 81.2si bu eğitim modelinin veli görüşleri alınmadan uygulandığını düşünüyor. Yüzde 38i modelin içeriğini yeterince bilmiyor. Yüzde 80i, modelin Türk eğitim sistemine uymadığı, yüzde 71.5i sistemde hızlı bir gelişme göstermeyeceği kanısında.

\n

Ve en önemlisi:

\n

Velilerin yüzde 82.9u yeni eğitim modelinin amacının imam hatip okullarını açmak olduğunda birleşiyor.

\n

Güney Rüzgârı

\n

\n

Gazeteci dostumuz Mehmet Ali Solak, Hatayda 16 yıldır dergi çıkarıyor: Güney Rüzgârı.

\n

Bu denli uzun bir süre dergi çıkarmak, hem de yerelde çıkarmak, pek bir akıllı(!) işi değil. Zaten Mehmet Ali, derginin 100. sayısında -ki dergi 150. sayıyı aştı- kendisiyle Ben böyle bir deliyimbaşlıklı söyleşi yapmıştı. KendisineMemnun musundiye sorduk, şöyle yanıtladı:

\n

Kimsenin arka bahçesi olmadan, yandaş ve candaş olmadan, toplumsal çıkarlar uğruna yürüdüğüm yol hiç de güllük gülistanlık değildi. Dikenli bir yol olacağını başından beri biliyordum. Demokratik ve gelişmiş bir ülkede olsaydım, çok daha mutlu olacağımı belirtmek isterim. Çünkü hem halk desteği, hem de devlet desteğini alabilirdim.

\n

Mehmet Ali, Ekonomi Muhabirleri Derneği Altın Kalem, TGC Araştırma, BYEGM Türkçenin Doğru Kullanımı ödüllerini almış olsa da alçakgönüllü, sessiz, ama ilkeli sürdürüyor yürüyüşünü:

\n

Böylesine zor bir görevi üstlenirken, yöneticilerin, yetkililerin ya da halkın tutumu, az okuyan ya da hiç okumayan toplumlar için beklentileri artırmaya hiç gerek yok. Zaten sürekli söylediğim söz de şöyle; beklentileri çok olanların mutlu olmaya hakları yoktur. Biz yerelde üstlendiğimiz görevi karın tokluğuna yapmaya karar verdik; para, pul, şöhret arkasından koşanların yolu açık olsun. Bu söylediklerimin arkasından koşanlar fırıldak gibi dönebilir. Onlara tek sözümüz; dönen dönsün, biz dönmezik yolumuzdan. Diyetle değil, niyetle yazmaya devam.

\n

\n

Türkoğlu ve Dönüşüm

\n

Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği (YKKED) 2012 Mustafa Necati Öğretmenlik Onur Ödülünü 24 Kasımda öğretmen, yazar Pakize Türkoğluna verecek.

\n

Aksu Köy Enstitüsünden sonra, Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsünü bitiren Pakize Türkoğlunun, yaşamını eğitim devrimine ve savaşımına adadığını bilmeyen yok.

\n

Pakize Öğretmenin, yaşamıyla, duruşuyla bir Cumhuriyet öğretmeni olduğunu aktaran YKKED Başkanı Kemal Kocabaş, ödül nedeniyle 24 Kasımda Türkiye nitelikli öğretmen yetiştirebiliyor mu”, “Ülkenin okullarında çocuklarımızı özgürleştirecek nitelikli bir eğitim var mı sorularının sorulacağını belirtip diyor ki:

\n

Yanıtlar keşkeEvetolabilseydi. Köy Enstitüleri nitelikli öğretmenyetiştirmenin özgün kazanımıdır. O nedenle Köy Enstitüleri saklı kentininkahramanlıklarını, kazanımlarını yazılarımızla günümüze, yeni kuşaklara taşımak boynumuzun borcudur. Köy Enstitüleri, bu ülkenin vicdanıdır, eğitim aracılığıyla insanlaşma, değişim ve dönüşüm sürecinin adıdır.

\n

Şimdi dönüşüm tam tersine. Cinci hocalar elinde kör cahil, kindar kuşaklar yetiştirme peşindeyiz.

\n

Borların Devri

\n

\n

AKP iktidarı, devlet elinde bulunan bor tuzlarını da kapsayan yasada değişiklik yaparak, cevher çıkarma, kırma, eleme, ayıklama ve yıkama, paketleme faaliyetlerinin üçüncü kişilere, yani taşeronlara devredilmesini gündeme getirdi. Konu, Meclis Sanayi Komisyonunda görüşüldü.

\n

CHPliler, komisyonda tasarıya muhalefet şerhi koydular. Borların devlet tarafından işletilmesi sonucu 2003te 43 milyon lira olan kâr, 2001de 20 kat artarak 841 milyon liraya ulaşmıştı. Bor sayesinde Eti Maden İşletmeleri, en çok kâr eden ilk 10 sanayi kuruluşu arasında 4. sırada yer alıyordu.

\n

Zurnanın zırt dediği yer de burası zaten: Bu denli kârın olduğu yerde, AKP ve yandaşları iş yapmadan durabilir mi hiç?

\n

Sap

\n

Sultanlık sevdalısı, 10 Kasımda Bruneideydi. O orada, el âlemin yöneticileri karşısında sap gibiayakta dururken...

\n

Türkiyedeki milyonlar, Atatürke tüm içtenlikleriyle sevgilerini sundular.

\n

Yazarın Son Yazıları

Çöküşe Doğru 14 Kasım 2020
Olacaksın Şehnameci... 7 Kasım 2020
Yargı Didişmesi 17 Ekim 2020
Kimin Cumhuriyeti? 3 Ekim 2020
İmamın Görevi 26 Eylül 2020
Ekşimiş Sirke Takımı 19 Eylül 2020
Hangi Bağımsızlık? 22 Ağustos 2020
Tutmayın, Uçuyoruz 15 Ağustos 2020