Mehmet Şakir Örs

İzmir’e, Ege’ye selam olsun

20 Kasım 2023 Pazartesi

Cumhuriyetimizin 100. yaşını kitlesel ve coşkulu etkinliklerle kutladık. Ülkemizin kurucu önderi Mustafa Kemal Atatürk’ü de sonsuzluğa uğurlanışının 85. yıl dönümünde saygıyla andık. Ülkemizin her yanında yaşanan coşkulu Cumhuriyet kutlamaları Mustafa KemalAtatürk anmaları; halkımızın Mustafa Kemal Atatürk’e, Cumhuriyete ve 100. yıla içtenlikle sahip çıktığını gösteriyor. Bu konuda İzmir ve Ege yine başı çekiyor. İzmir, ülkemizin öncü kentidir. Her daim ülkenin ve toplumun önünde gider. Cumhuriyetçi, demokrat, ilerici, yurtsever bir kenttir İzmir… 

Diğer Ege kentleri de çoğunlukla İzmir’e koşutluk gösterir. Kısacası İzmir ve Batı Anadolu, ülkemizin çağdaş dünyaya açılan penceresidir. Bu pencereden özgürlüğü, çağdaşlığı, yeniliği soluruz ve içselleştiririz. Tarihin birçok döneminde olduğu gibi yakın dönemde de İzmir pek çok ekonomik, sosyal ve siyasal harekete öncülük etmiştir. 

Ege’de heyecan yarattı 

Genç Türkiye Cumhuriyeti’nin yapı taşları İzmir’den örülmüştür. Son olarak, Cumhuriyetin kurucu partisi CHP’nin genel başkanlığına, Ege’den yetişen bir siyasetçinin Özgür Özel’in seçilmesi; İzmir’de ve Ege’de yeni bir umut ve heyecan dalgası yarattı. Kendisini kutluyor ve başarılar diliyoruz. 

Öncü kent, yenilikçi yöre 

Cumhuriyetle, Mustafa Kemal Atatürk’le bütünleşen İzmir ve Ege, öncelikle yenilikçi bir kent ve yenilikçi bir yöredir. Bu topraklar tarihin hemen her döneminde pek çok yeniliğe, gelişmeye, ilerlemeye kucak açmış ve önderlik yapmıştır. İzmir ve Ege, farklı yörelerden gelenleri kendi içinde kaynaştırmayı, bütünleştirmeyi ve yan yana barış içinde yaşatmayı da başarmıştır. Bu kent ve bölge, özgürlüğün, demokrasinin, laikliğin, çağdaşlığın simgesidir. Tarihsel gelişim sürecinde çok farklı topluluklara, farklı kültürlere ve inançlara ev sahipliği yaparak hoşgörünün en güzel örneklerini vermiştir. Kısacası, bu coğrafya, barışın ve dayanışmanın kentidir, yöresidir. Direngenliğin en güzel örneklerini de her daim göstermiş bir kenttir İzmir... Baskıya, dayatmaya karşı hep dik durmuştur. Sözün özü İzmir, hem kurtuluşun hem de kuruluşun kentidir. Tıpkı Ege’nin kurtuluşun ve kuruluşun yöresi olduğu gibi… 

İzmirli duruşu,Egeli tavrı 

İzmirli ve Egeli olmak, barış içinde birlikte yaşamayı içerir. Farklılıklara saygıyı öne çıkarır. Sorgulamayı, iyiyi, doğruyu ve güzeli aramayı temel alır. İzmirli ve Egeli, kenti ve yöresi gibi ağırlıklı olarak yenilikçidir. Yeninin, çağdaş olanın peşinden gider. Yüzünü, yönünü her daim yeniliğe, çağdaşlığa çevirir. İzmirli çoğunlukla modern yaşamayı sever ve medeni yaşam ilişkileri kurar. Özgürdür ve özgürlükçüdür...Kendi değerleriyle yaşar ve değerlerine saygı gösterilmesini ister. Yaşam biçimine müdahale edilmesine, dayatmalara karşı çıkar. 

100. yılı ve Atatürk’ü sahiplenmek 

İşte İzmirliler ve Egeliler Cumhuriyetin 100. yılına da Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e de, kendilerine yakışacak biçimde sahip çıktılar / çıkıyorlar. Sözün özü; İzmir,Ege ve bütün Türkiye, hem Cumhuriyet ve hem de Mustafa Kemal Atatürk için ayağa kalktı!.. Biz de bu coşkuyu ve sahiplenmeyi, meydanlarda ve sokaklarda halkımızla birlikte doyasıya yaşadık / yaşıyoruz. Bütün bu etkinliklerde / kutlamalarda / anmalarda tanık olduğumuz, insanımızın, halkımızın Cumhuriyeti/ Mustafa Kemal Atatürk’ü candan sahiplenmesi, çok anlamlı ve değerlidir. Unutulmamalıdır ki Cumhuriyetin ikinci yüzyılına da bu sahiplenme damgasını vuracak ve önümüzdeki süreçte yaşanacak gelişmeleri belirleyecektir.


Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

İzmir’in denizi... 1 Aralık 2023

Günün Köşe Yazıları