Meriç Velidedeoğlu

‘Rüzgâr eken fırtına biçer!’

04 Aralık 2020 Cuma

16. yy’ın siyasal bilimcisi Makyavel’in (Machiavelli, 1469-1527), “siyaset” bağlamında oluşturup, geliştirdiği bir kuram olan “Makyavelizm”e göre “Sıradan bir insan iken, hükümdar olmak ya yetenek ya da bir talih işidir!”

Değerli dostlar, Makyavelizm’in dünyanın birçok ülkesinde geçerli olduğunu da dikkate alarak konuyu sürdürürsek şunu sorabiliriz: “Ülkemiz için de böyle bir durum söz konusu mudur?”

Ne dersiniz?

Gazetemiz Cumhuriyet’in elli yıllık yazarı Prof. H.V. Velidedeoğlu, yıllar önceki bir yazısında, “Adaletin dolaysiyle de ‘Hukuk Güvencesi’nin kesin olarak gerçekleşmediği yerde, bırakınız ‘Hukuk Devleti’nden, gerçek ‘İNSANLIKtan bile söz etmeye olanak yoktur!” der.

Katılmamak olası mı?

Ayrıca Prof. Velidedeoğlu, “Rüzgâr eken bir yöneticinin, eninde sonunda fırtına biçeceğine” de vurgu yapar ki, hangi bağlamda, hangi konuda “yönetici” olursa olsun... Örneğin basın dünyasında, özellikle gazetelerin yayınıyla ilgili olan yöneticilere seslenir: “Rüzgâr eken fırtına biçer!” çağrısıyla...

Değerli yazarımız Prof. Dr. Emre Kongar’a geçmiş olsun: en yakın zamanda yazmaya başlamasını dilerim.


Yazarın Son Yazıları

‘Geleceksizlik!’ 15 Ocak 2021
İlk gün 1 Ocak 2021
İsmet İNÖNÜ 25 Aralık 2020
‘Şikâyetname’ 18 Aralık 2020
‘Kıht-ı Rical’ 23 Ekim 2020
‘Quo vadis?’ 16 Ekim 2020
‘Torpil’ 18 Eylül 2020