Mümtaz Soysal

Dil Sürçmesi

03 Ekim 2011 Pazartesi
\n\n\n

İLK bakışta gereksiz ve anlamsız gözüken bir tartışmadan kalkarak gerekli ve anlamlı bir sonuca varmak pekâlâ mümkündür.

\n

Sorun şu: BDP milletvekili Sayın Leyla Zana Meclis kürsüsünde yemin okurken büyük Türk milleti önünde diye mi okudu, yoksa büyük Türkiye milleti önündemi dedi?

\n

Rivayat muhtelif: Kimi öyle dedi, diyor, kimi böyle.

\n

İçtüzüğe göre, nasıl yazıyorsa öyle okunmalıymış. Başkan dikkat etmedim diyor. Dikkat etseymiş, yeniden okutması gerekirmiş. \t\tSayın Zana ise,Ben tüzüğe \tuydum, fakat Türk yerine \t\tTürkiye dedim; ancak bir kasıt \t\tyok, bir planlama değil, bilinçaltının \tbir oyunu. Başkan da tekrar istemeyince yerime geçtim demekte.

\n

Akillik etmiş, olayı büyütmemiş.

\n

İyi de etmiş.\t\t\t\tYalnız, bilinçaltının bir oyunu demesi üzerinde biraz durmak gerekiyor. Demek ki, Türk milleti demek istemiyor. Ama,Türkiye milleti demekle aynı şeyi söylemiş olmuyor mu? Çünkü, bizim anayasa, Türkiye devletinin ülkesi ve milletiyle bir bütün olduğunu söylüyor, her ulus devlette olduğu gibi.

\n

Devletin resmi adı Türkiye Cumhuriyeti olsa da resmi kuruluşlarda ve temaslarda \t\tçoğu zamanTürkiyediye geçer. Bizim hukukumuza göre ve uluslararası ilişkilerin her \ttüründe, özellikle ulus devletlerde \tbir devlete vatandaşlık bağıyla bağlananların tümü, o devletin ve ülkenin ulusunu oluşturur. 1924 Teşkilatı Esasiye Kanunu, yani anayasası 88. maddesinde Türkiye ahalisine din ve ırk \t\tfarkı olmaksızın vatandaşlık itibarıyla Türk ıtlak olunur demekteydi. O metin 1945te Türkçeleştirilince, Türkiyede \tdin ve ırk ayırt edilmeksizin vatandaşlık bakımından herkese Türk denire dönüştü. 1961 Anayasasıyla hâlâ tartışma konusu olan şu metin geldi: Türk devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür.

\n

Aslında ıtlak olunur, denirgibi ötekilikkavramını akla getiren ve Türklük sanki lütfen verilmiş bir \t\tsıfat ya da statüymüş gibi anlaşılabilen sözcükler yerine tam eşitlik olsun diye herkesi kucaklayıcı bir anlatımla kaleme alınan o metin, tam tersine, zorbaca bir ırkçılık sayıldı bazılarınca. Türkiye devletine vatandaşlık bağıyla bağlı olanlar Türk ulusunu oluştururgibi bir anlatım kullanılsaydı, hukuk açısından daha doğru olurdu belki.

\n

Peki ama, hep birlikte bir ulus olmak çok mu kötüdür?

\n\n

Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

Çelişki Korkusu 19 Mart 2014
Acı 14 Mart 2014
Sayıştay Kararları 12 Mart 2014
İnsan 10 Mart 2014