‘Mübarek’in Kafesi’ ve Okurlar

09 Ağustos 2011 Salı
\n

Cumhuriyeti yurtdışından da ilgiyle izleyen okurlar var

\n

Arap dünyasından yazdığını düşündüğüm Omar Alhamss isimli okur; 80’lik Mübarekin, demokratikleşme adına(!), sedyeyle demir kafes içinde mahkemeye çıkartılmasını eleştiren yazımı yadırgamış

\n

Söz konusu yazı için; Okurken çok şaşırdımdiyen Alhamss -özetle- Bu kadar zalim bir diktatörün yargılanmasından daha doğal bir durum var mı?” diyerek ekliyor:

\n

Mısır halkı göstermek istediğiniz gibi barbar demokrasi hak etmez bir halk olsaydı; bu adam (Mübarek!) o söylediğiniz demir kafes içinde olmazdı, parçalanmış cesedini bir tabut içinde bulurdunuz….

\n

Takıldığınız demir kafese gelelim Herhalde siz Mısırdaki mahkemeleri daha önce hiç görmediniz. Demir kafes her zaman vardır ve sanık bu kafesin içinde hep durur mahkeme sırasında. Kafes sadece bu adama mahsus bir şey değil ki(Mısırda) mahkemeler NORMALDE bu şekilde cereyan ederdiyor.

\n

Mektup daha çok uzun. Buraya, en önemli gördüğüm bu bölümü alıyorum.

\n

Fark ‘insan haklarına’ saygıda

\n

Şark Usulü Demokrasiye Geçişin Resmibaşlıklı yazımın temelinde yatan eleştiri zalim bir diktatörün yargı önüne çıkarılıp/çıkarılmamasıdeğil; zalim bir diktatörün zalim bir şovla yargılanmasıidi

\n

Bu tür şovların, demokrasinin olmazsa olmazı sayılan hukuk devleti arayışıylailgisi olmadığını; intikam”, “hesaplaşma”, “ahalinin gazını almaylaşartlandığını; bunun bir Mısır usulü “normalleşme” olduğunu söylemekteydim.

\n

Otoriter rejimden demokratik sisteme gerçek anlamda geçiş amaçlayan modellerde geçmişe yönelik intikamcı yargılamatürlerine pek rastlamadığımıza değinmiştim.

\n

Okurumuz oysa Mübarekin yargılanış biçiminde, hukuka uygun olmayanhiçbir boyut bulmuyor.

\n

Ona göre, demir kafeszira Mısırda öteden beri varve mahkemeler NORMALDE zaten bu şekilde cereyan ediyor…”

\n

Bu, biraz bizim buralarda; hem demokrasiyi savunduklarını iddia eden ve hem de Yargısız, uzun tutuklamalar Türkiyede Silivri öncesinde de vardı. Bu konu niye şimdi bu kadar mesele ediliyor?diyen hızlı liberallerin mantığına benziyor.

\n

Şark usulüdediğim demokrasiye geçişin(!) resmi tam da budur işte ...

\n

Mısır mahkemelerinin muhalifleri -özellikle-küçük düşürmekamacıyla kafeslerdeyargıladığını, öğrendik; biliyoruz

\n

Çok sayıda Türk gazetesi Mübarek davası için nitekim; Şimdi kendi kafesinde!” “Bir zamanlar rejim muhaliflerini mahkemeye kafes kurdurtup yargılatırdı. Mısırda kafes onun için kuruldu”, “Kafesin intikamı! Mısırın devrik lideri 30 yıllık iktidarında sanıkları küçük düşürmek için kullanılan kafese dün kendisi girditarzında cümleler kurdu.

\n

Bu satırlardaki ana tema bir adalet arayışıdeğil, intikamve Bak gör işte, etme bulma dünyası!” anlayışı idi...

\n

Kafes değişmiyorsa...

\n

Demokrasiye geçişin oysaki bir hesaplaşmave intikam”; dolayısıyla acıma/acımamatürü yaklaşımlarla ilgisi yoktur

\n

Demokrasiye geçişin birinci dereceden öncelikli kaygısı -geçmiş dikta/baskı dönemlerinden farklı olarak- insan haklarına saygıdır.

\n

Demokrasiye geçiş döneminin, ahlaki bir üstünlüğü olacaksa; o üstünlük insan haklarıkonusunda özen göstermek ve fark yaratmaktan geçer.

\n

Demokrasiye geçiş hukuku, Mübarek hukukundan daha iyi olmayacaksa, ne anladık Arap Baharından?

\n

İçindeki insanlar değişirken, kafeskalıyorsa; sistem aslında değişmemiş olur. Sonuçta yapılan şovdur.

\n

Bizim coğrafyamızda ne yazık ki genelde olan hep budur. Biz hep kafesin içine giren çıkana bakar, keser döner, sap döner; gün gelir hesap dönertekerlemeleriyle teselli bulur; yürek soğutmaya bakarız.

\n

Kafesle uğraşmak, aklımıza pek gelmez.

\n

Şark usulü demokrasiye geçişle kastettiğim bu

\n

İntikam ateşi yakmak kolay

\n

Demokrasiye geçiş sürecinde bir gelecek projesi etrafındabir araya gelmek ise çok daha zor.

\n

Öncelikle -özgürlüklerin inşasından geçen ve hukukun üstünlüğünü içeren!- ayrıntılı bir projenin ortaya konması gerekiyor. Ve bir uzlaşma kültürü”, “toplumsal barış kültürüiçinde, o projenin geniş kesimlerin desteğini alması bekleniyor..

\n

Bu süreç Batıda, yüzyıllar aldı.

\n

Yakın dönemde yalnız İspanya, geçmişin intikam tuzağınadüşmeden; böylesine büyük bir gelecek projesine odaklanabildiği için, demokratikleşmede başarılı oldu

\n

Demokrasiye geçiş sürecini, değişik ülkelerde izleyen bir gazeteci olarak; Doğu ile Batı arasında görebildiğim en büyük perspektif farkı işte bu büyük geçmişvegelecekşartlanmasındaki pozisyon oluyor.

\n

Bu konuya fırsat buldukça tekrar dönmek istiyorum... \t

\n\n

Yazarın Son Yazıları

Koronayla dans 18 Haziran 2020
Roma açık şehir 28 Mayıs 2020
Umut, korku ve öfke 21 Mayıs 2020
Nefretin zaferi 17 Mayıs 2020
Yeni virüs sarışın 14 Mayıs 2020
Şalom aleykem 10 Mayıs 2020
Yarın korkusu 3 Mayıs 2020