‘Özel Görev’ Olur mu?

11 Ekim 2011 Salı
\n

Özel görevli mahkemeler kaldırılsın!

\n

Mahkemelerin görevi nedir? Hukukun, yürürlükteki yasaların gereğini yapmak, o yasalara uygun davranmak, kararlarını o yasalara göre vermek...

\n

Özel görev ne demek?

\n

Mahkemelerde yargıçlık yapan hukuk adamlarına bu özel görevi kim vermiş?

\n

Sen bir mahkeme üyesisin ya da başkanısın, sana kim böyle bir özel görevverebilir? Senin üstünde kim var? Adalet Bakanı mı, yüksek yargıçlar kurulu mu? Dönemin başbakanı mı, cumhurbaşkanı mı?

\n

Özel görev belirli amaçlarla işini yap, anlamındadır. Nedir o, iktidardakilerin işine gelene, çıkarına uygun davranacaksın demektir.

\n

***

\n

Dört yıldır özel görevli mahkemeler, bu mahkemelerdeki özel görevli yargıçlarla karşı karşıya değil miyiz?

\n

Hukuk fakültelerinde yetişmiş, yasaları bilen, onlara uygun davranacak kişiler, nasıl özel ya da yetkili birer görevli olabilirler? Adalet denen kutsal duyarlığı, görev yapanın kişiliğini, onurunu ortadan kaldıran bir şey değil midir özel görevli olmak, olabilmek?

\n

Bir iktidar özel görevler verebilir. Ama adalet adamlarına veremez. Anayasa var, yasalar var, yargılayan kişinin vicdanı var, bilgisi, görgüsü, yeteneği var. Böyle biri tepeden gelen bir özel görev emrine boyun eğebilir mi?

\n

***

\n

Özel Görevli Mahkemelerde görev yapıp bu çizgide kararlar veren kişi, bugün olmasa da yarınlarda işlediği yanlışlığın acısını çok derinden yaşayacaktır. Nasıl tepedeki, birilerinin verdiği özel göreve uydum da bunca acılara neden oldum diye yaşam boyu üzülecektir.

\n

Özel görevli mahkeme olmaz. Hukuka, yasalara, insanlığa, uygarlığa uyan mahkemeler olur. Hiçbir uygar toplumda özel görevli yargıç ya da savcı yoktur, yalnız diktatörlüklerde belki!..

\n

***

\n

Günlerdir, gecelerdir Silivride özel görevli mahkemeler kaldırılsın gösterileri sürüp gitmekte... Ama sağır kulakları etkilemiyor. Gün geçmiyor ki yeni yeni tutuklamalar olmasın! Mahkemelerde sağduyulu, gerçekten hukukçu yargıçların verdikleri kararlar iki üyenin karşı çıkmasıyla önlenmesin! İktidarın verdiği görevlere uymayan gerçek hukukçu yargıçlar derhal başka yerlere atanmasın! Son örnek ağır ceza yargıcı Sayın Şeref Akçay... Uzun bir karşı koyma yazısını ardında bırakarak görevden ayrıldı. Sanırım onu başka hukuka saygılı kişiler de izleyecektir.

\n

***

\n

Bıkkınlık verdi özel görev, özel yetki, özel hesap, özel çıkar, özel tutum söylentileri, daha doğrusu uygulamaları...

\n

Bir ülkede adalet alanında özel görevli uygulamalar varsa, orada demokrasi yoktur. Özel görev verebilmek yetkisini kendilerinde görenler akıllarını başlarına almalı, bu çirkin oyun artık sona ermeli...

\n\n

Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

Yağmurda Bir Gün 20 Mart 2014
Seçimlere Doğru 18 Mart 2014
Öykü Gibi 16 Mart 2014
‘Gizli Kalanlar’ 13 Mart 2014