‘Kent, kültür ve demokrasi’

20 Ekim 2011 Perşembe
\n

Mimarlar Odası’nın forumları Sinop, Hatay ve Van’ın ardından İstanbul’daydı

\n\n\n\n\n

Kamuoyu tarihi İstanbulun siluetini ezen gökdelenleri tartışırken, medyadaki ürkütücü fofoğrafın doğacağınıruhsattan önce ilgililere ÇED Raporlarıyla bildiren Mimarlar Odası da Kent Kültür ve Demokrasi forumlarının 4. Buluşmasını İstanbulda gerçekleştirdi.

\n

Toplum Hizmetinde Bir Mimarlık İçin düzenlenen etkinliklerin ilki 1-2 Ekim 2010’da Sinopta, ikincisi 17-18 Aralık 2010’da Hatayda, üçüncüsü de 24-25 Haziran 2011’de Vandaydı. 13-15 Ekimde İTÜ Maçka Yerleşkesindeki İstanbul Forumuda ise tüm buluşmaların genel sonuçları ele alındı. Doruğa çıkan İstanbul’a saygısız gökdelenleşmeden, kentsel dönüşüm adına semt sakinleri kovularak yaratılan yeni emlak rantı alanlarına kadar, güncel imar düzenbazlıkları da ayrıntılarıyla irdelenerek sorgulandı...

\n

Ne var ki medya, ne o şimdi manşetlerden eleştirdiği gökdelenler için önceden yapılan uyarıyı önemsemişti; ne de İstanbul Forumu’nun kamuoyuyla da paylaşılmasına katkıda bulundu.

\n

Oysa, Sinop, Hatay ve Van basını, ülkenin tüm yörelerinden konuk mimarların da katılımıyla gerçekleşen forumlara geniş yer vermiş; kenti, kültürü ve demokrasiyi yerel gündeme taşımışlardı. Adına ulusal denilen İstanbul medyası ise yapılar yükseldikten sonra önemsediği silüet tahribatının emlak rantçısı-siyasetçi-küresel sömürgecilik ilişkisiyle yaratıldığını kanıtlayan etkinliği kısa haber bile yapmadı...

\n

Anadolu forumları

\n

Peki, mimarlar bu forumlarında neleri vurguladılar?

\n

Sinopta nükleer santral tehdidine karşı direnen STK’lerin kentin imar kararlarına da katılmaları dile getirildi. Mimarlar Odası’nın tarihi bir Sinop evi edinerek hizmet binasına dönüştürme projesi kutlanırken, yerel yönetimlerin birincil görevinin, kentin yaşam zenginliklerini gözeten bir imar politikasını egemen kılmak olduğu vurgulanmıştı...

\n

Hatayda ise Asi’nin çocukları denilen Antakyalıların, kültürlerin ayrılmaz birlikteliğini yaşatarak, kimlikleri ve ortak gelecekleri için kentlerine, kültürel ve çevre değerlerine, yani kendilerine sahip çıkmalarının yaşamsallığı anımsatılmıştı.

\n

Vanda da efsanevi Tuşpaya yakışır bir kent için tek düze apartmanlar yerine yörenin kaybolan tarihsel mimarisinden esinlenilmiş özgün bir yapılaşmanın yabancılaşmayı da önleyeceği belirtilmişti...

\n

Paneller, sanat gösterileri, genel tartışma oturumları ve Tünelden Taksime kente sahip çıkma yürüyüşüyle gerçekleşen İstanbul Forumu’nun sonuç bildirgesinde ise özetle şu anımsatmalara yer verildi.

\n

Tarihsel çağrı

\n

Tarihsel, çevresel ve kentsel mekânlar, ekonomik krizi aşmaya kurban edilmektedir. Neoliberalizmin markalaşmakkavramı, kentlerin simgesel değerleriyle birlikte, kültürümüzün, kimliğimizin metalaştırılmasıdır. Kamusal işlevli bir sanat olarak Mimarlık da bu süreçten etkilenmekte; iş-levini ve öz değerlerini kaybetmektedir.

\n

Forum katılımcıları her şeyi metalaştıran, en temel yaşamsal kaynaklarımız su ve havayı bile piyasalaştıran küresel kapitalizme karşı çeşitli biçimlerde mücadele eden platformlar arasında uluslararası dayanışmanınivedizorunluluğunu kalın çizgilerle vurgulamaktadır.

\n

İstanbul kent algısına birçok rant amaçlı müdahalenin en acımasız biçimde sürdüğü son yıllarda, hukuksal ve demokratik yolların tıkandığı, bir anlamdasözün bittiği yerde olduğumuzu üzülerek belirtmeliyiz. Bu nedenle Odamızın mesleki ve hukuksal mücadelesinin, politik ve sosyal boyuta taşınması gerekmektedir.

\n

İstanbulun hayat kaynakları, Üçüncü Boğaz geçişi ve Karadeniz kıyılarında biçimlenmek istenen yapılaşmalar, kentin geleceğinin karartılmasındaki son eşiklerdir.

\n

Forum katılımcıları, bu sürece mesleki ve akademik muhalefetin KHK’lerle susturulmaya çalışıldığı bir dönemde, bilim, kültür-sanat insanları, meslek örgütleri, sivil demokratik kuruluşlar ve basın-medya kuruluşları/çalışanlarının bir arada mücadele vermelerinin önemini vurgulamışlardır. Geleceğimizin, darbe ürünüKHKlerle karartılmasına karşı tüm toplumsal kesimleri en geniş ortak platform etrafında dayanışmaya çağırıyoruz...

\n

Ne dersiniz; bu çağrıya hâlâ Odalar politika yapıyor diye kayıtsız mı kalacağız? Kentlerimizi, kıyılarımızı, ormanlarımızı, tarım alanlarımızı ve tüm yaşam kaynaklarımızıgözünü emlak rantı bürümüşlere karşı savunmak, hepimiz için tarihsel sorumluluktur...

\n

\n\n


Yazarın Son Yazıları

Gürhan Tümer... 3 Ekim 2013
Bugün Barış Günü 1 Eylül 2013
En Gencimiz Oktay Akbal 28 Ağustos 2013
Kıyılarda Teftiş! 25 Ağustos 2013
Ahmet Eyüce 21 Ağustos 2013
Eskişehir'deki 'Ergenekon' 14 Ağustos 2013