‘Kente saygısızlık’ belgelendi

01 Aralık 2011 Perşembe
\n

‘TOKİ’nin Bursa Kentine Tokadı’ fotoğraf yarışmasına 74 sanatçı 333 eseriyle katıldı

\n\n\n

\n\n\n

Fotoğraf çekerken yapıların ve kentlerin mimarisini daha yakından tanıyorsunuz. İki sanat adeta birbirlerini tamamlıyor. Kent ve çevreyle uyumlu bir mimarinin fotoğrafı insanda, kente ve çevreye saygılı bir yapılaşma bilincini yaratıyor. Tersi ise mimaride ve şehircilikte olmaması gerekenleri bazen yapılardan çok daha açıkça göstermiş oluyor.

\n

Fotoğraf sanatçısı ve hocası, mimar Prof. Dr. Reha Günay, ekimde Antalyada yapılan 1. Uluslararası Mimarlık Bienalinde özetle bunları söylüyordu Mimarlar Odası Antalya Şubesinin etkinliğinde mimarlığın diğer sanatlarla kesişmeleri irdelenirken, Odanın Bursa Şubesince adeta eşzamanlı düzenlenen TOKİnin Bursa Kentine Tokadıkonulu fotoğraf yarışmasında da artık sona gelinmişti...

\n

74 sanatçının 333 eserle katıldıkları yarışmanın çağrısında deniyordu ki: TOKİ yapılarının Bursa yaşamına getirdiği olumsuzlukların belgelenmesi ve fotoğraf sanatına katkı konulması amaçlanıyor.

\n

Bu olumsuzlukların nedeni ise seçici kurulun değerlendirme raporunda şöyle özetlendi:

\n

Konut sorununun çözülmesi amacıyla kurulan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, ülkenin her bölgesinde plansız bir şekilde, şehre özgü yapıları dikkate almadanprojelerini gerçekleştirmektedir.

\n

Peki, bu projelerle ortaya çıkan sakıncalı durumnedir?

\n

Yine değerlendirme raporunun bazı bölümlerini birlikte okuyalım:

\n

TOKİnintek tipuygulamalarında kentin mimari dokusuyla uyuşmayan yapılaşmaları, çevre ile kentin sosyal, kültürel ve coğrafi özelliklerinin göz ardı edildiği gerekçesiyle eleştirilmektedir.

\n

(Bu uygulama)vatandaşa ucuza konut edindirmekparolası ile toplumsal, kültürel ve ekonomik dinamiklere zarar vererek tüm toplum katmanlarını olumsuz etkileyecek bir olgudur.

\n

Yarışma bu gerçeğin fotoğraf sanatıyla belgelenmesini sağlamıştır.

\n

Bursadaki TOKİlerin; özellikle de kent merkezindeki Doğanbey Semtinde gerçekleştirilen yapılaşmasının yarattığı siluet, peyzaj ve kültürel etkilerini, farklı açılardan ve kesimlerden görüntüleriyle gözler önüne seren yarışmacılar, tarihî kentin rant amaçlı yapılaşma uğruna nasıl tahrip edildiğini kanıtladılar.

\n

Bursanın Uludağa yaslanmış görüntüsünün nasıl yok edildiğini; mimarlığın ve şehirciliğin önemsenmediği çevreye duyarsız projelerle kent kimliğinin nasıl ortadan kaldırıldığını fotoğrafın objektijsanatsallığı ile belgelemiş oldular.

\n

TOKİ’nin davası

\n

Yarışmanın kendisi ve adı kadar çarpıcı bir başka özelliği de Başbakanlığa bağlı TOKİ Başkanlığının yürütmeyi (yarışmayı) durdurmave iptali için açtığı davaydı...

\n

Kentsel Dönüşümadına gerçekleştirilen TOKİ Doğanbey projesinin, mimarlık sanatına ve şehircilik bilimine uygun planlanıp tasarlandığı, projeye itirazın zamanında yapılmadığı ileri sürülen davada, aynı zamanda Mimarlar Odasından 10 bin lira manevi tazminat da istenmişti.

\n

Mimarlar Odası Bursa Şubesi Başkanı Nizamettin Kaya ise uygulama daha başlamadan, hem yerel yönetimin ve ilgililerin, hem de kamuoyunun proje ve imar planında açıkça görünen sonuçlarından ötürü defalarca yazılı ve sözlü uyarıldığını belgeleriyle kanıtlıyordu.

\n

Bir sanat faaliyetine ve bir meslek odasının uzmanlık alanıyla ilgili eleştirel etkinliğine iptal davası açılmasının ülkemizdeki ilk örneğini oluşturan başvurunun yürütmeyi durdurmaistemi, yargı tarafından yasalara ve hukuka uygun görülmeyerek reddedildi.

\n

Sonuçları 17 Kasımda açıklanan yarışmada birincilik Mehmet Dağın; ikincilik Gürsel Egemen Erginin; üçüncülük Erdal Yavuzakın fotoğraflarına verilirken; Yiğit Çetin, Bülent Suberk, Gürsel Egemen ve Tarık Zafer de mansiyonları üleştiler

\n

Fotoğraflar Mimarlar Odası şube ve temsilciliklerinin bulunduğu il ve ilçelerde de sergilenerek, kente ve çevreye saygısız yapılaşmanın ülke düzeyinde sorgulanmasına katkıda bulunulmuş olacak

\n

\n\n


Yazarın Son Yazıları

Gürhan Tümer... 3 Ekim 2013
Bugün Barış Günü 1 Eylül 2013
En Gencimiz Oktay Akbal 28 Ağustos 2013
Kıyılarda Teftiş! 25 Ağustos 2013
Ahmet Eyüce 21 Ağustos 2013
Eskişehir'deki 'Ergenekon' 14 Ağustos 2013