ÇYDD’nin Çevre Birimi

04 Eylül 2011 Pazar
\n

\n\n\n

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğinin (ÇYDD) çalışmalarına katılan çağdaş yaşam gönüllüleri için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) müfettişlerince soruşturma başlatıldığını, gerekçesinin ise sigortasızçalıştıkları olduğunu hayretler içinde yazmıştım. (17 Ağustos 2011 - Cumhuriyet)

\n

Bu çağdışılığa bir açıklama henüz gelmezken ÇYDDnin gönüllü çalışmalarını daha da arttıracak yeni bir yönergesini ayakta alkışlıyorum: Çevre Biriminin Kurulması.”

\n

Ama önce şunu anımsatalım ki SGK bu birimde çalışanları da neden sigortanız yokdiye sorgulayacak olurlarsa, hem Türkiyenin onayladığı ve yasamızniteliğindeki uluslararası çevre sözleşmelerine, hem de doğrudan anayasamıza karşı açıkça suçişlemiş olacak... Çünkü aynı hukuk belgelerine göre çevre koruma çalışmalarına gönüllü katılımlar da devlet tarafından kolaylaştırılması gereken bir insanlık görevi...

\n

Yani devlet, kendi sorumluluklarını yerine getirirken vatandaşların yükümlülüklerini yaşama geçirmelerini de destekler.

\n

Nitekim çevreye zararlı karar ve uygulamalara yurttaşların dava açabilme haklarının olması da bu konudaki gönüllülük ilkesinin hukuksallığını kanıtlar.

\n

Bu nedenle, bu yönergeyle başlayacak çalışmalardan ötürü kimi SGK müfettişleri işte yine sigortasızlardiye ellerini ovuşturuyorlarsa vazgeçsinler. Şimdiye kadarki vahim soruşturmalardan birine daha hazırlanmaktansa, çevre için anayasal görevlerini anımsayıp ÇYDDye ceza yerine teşekkür mektupları yazsınlar...

\n

Örgütlü mücadele

\n

20 yaşını geride bırakan ÇYDD aslında öteden beri doğal ve kültürel çevrenin yaşatılması eylemlerine katılmış, doğrudan kendisi de bu yönde etkinlikler düzenlemiştir... Ancak, geçenlerde yürürlüğe giren ÇYDD Genel Merkez Çevre Birimi Yönergesi”, bu konuda örgütlenerek çalışmanın başlatılması açısından özel önem taşıyor.

\n

Yönergenin amaçmaddesinde deniyor ki; ÇYDDnin ilkeleri doğrultusunda, küresel, ülkesel, bölgesel ve yerel çevre sorunlarına karşı, ekolojik dengenin korunması temelinde; tarihi, kültürel ve doğal çevre bilincini ve duyarlılığını geliştirmek, etkin kılmak, yaygınlaştırmaya yönelik çalışmalar yapmak.

\n

Bu amaçla oluşacak birimin yerel, ulusal ve uluslararası karar mekanizmalarını etkileme girişimlerinde bulunacağı da belirtilen yönergede, STKlerle işbirliği yapılacağı vurgulanarak şu hüküm yer alıyor: Çalışmalar genel merkez, şubeler ve çevre birimi eşgüdümüyle gerçekleşecektir.

\n

Derneğin şubelerinde de çevre komisyonlarının oluşmasını öngören yönergeyi internet sayfasından edinebilirsiniz.

\n

Bu yönergenin çevreye duyarsız yasa ve KHKlerin ardı ardına çıkartıldığı bir dönemdeyürürlüğe girmesi ise ÇYDDnin çağdaşlık hedefindeki tarihsel varlığını daha da güçlendiriyor.

\n\n

Yazarın Son Yazıları

Gürhan Tümer... 3 Ekim 2013
Bugün Barış Günü 1 Eylül 2013
En Gencimiz Oktay Akbal 28 Ağustos 2013
Kıyılarda Teftiş! 25 Ağustos 2013
Ahmet Eyüce 21 Ağustos 2013
Eskişehir'deki 'Ergenekon' 14 Ağustos 2013