Olaylar Ve Görüşler

AKP Despotizminin Yeni Oyunları - Güngör AYDIN

08 Nisan 2021 Perşembe

AKP, günümüzde karşıdevrim iktidarını, Cumhuriyeti ve demokrasiyi içselleştirmiş halka rağmen sürdürmek istiyor. Bunun için de yeni despotik oyunlara başvuruyor. Bu oyunlar üç tane. Sıralayalım...

YENİ ANAYASA YAPIMI

Ülkemizde demokrasiyi kalıcı kılmak için öncelikle seçim kanunu, siyasi partiler kanunu ve diğer tüm antidemokratik yasalar değiştirilip demokratikleştirilmelidir. Özellikle düşünce, örgütlenme, halkın doğru bilgi ve habere ulaşma, yönetimi denetleme ve sorgulama, yönetime katılım ve parlamentoda temsil hakkının önündeki engeller kaldırılmalıdır.

Sağlıklı, demokratik, kalıcı bir anayasa yapımının ortamı oluşturulmalıdır. Sonra da bu ortamda, özgür ve demokratik yollarla seçilmiş, halkı gerçekten temsil edecek yeterlik ve nitelikleri taşıyan bir meclis veya aynı biçimde oluşturulmuş bir kurucu meclis eliyle, tüm toplumsal ve siyasal güçlerin üzerinde anlaştığı, insan haklarına, demokrasiye, insan merkezli devlet felsefesine dayalı, kalıcı, çağcıl bir anayasa yapımı sağlanmalıdır.

Buna karşın AKP iktidarının, temel hükümlerini sürekli çiğnediği mevcut anayasa yerine, yeni bir anayasa yapımından söz ederek bunu halkın önüne getirmesi, nesnel şartları olmayan bir kurnazlıktır.

HDPNİN KAPATILMASI

Ülkemizin en yaşamsal sorunu olan Kürt sorunu, özünde demokrasi ve insan hakları sorunudur. Sorun da üniter ve ulus devlet temelinde, demokrasi ve barış ikliminde, en geniş katılım ve toplumsal sözleşmeye dayanarak TBMMde çözülmelidir. Terör ve şiddet ortamında büyük acılar çeken, buna karşın ulusal birliği savunan, demokrasi talep eden Kürt kökenli yurttaşlarımızın bir bölümünü temsil eden bir parti de vardır: HDP.

Bu partiye açılan kapatma davası ise Kürt sorununu çözümsüzlüğe mahkûm etmek ve alanı PKK terör örgütüne bırakmak anlamına gelmektedir. Kürt Sorununun çözümünde muhatap alınması gereken anahtar önemde bir parti olan HDPnin, sorunun çözümünü demokrasi ve hukuk yolunda TBMMde araması özendirilmelidir. Kürt sorununa terör, silah ve şiddet yoluyla çözüm arayan PKK terör örgütünden farklılığını ortaya koyması teşvik edilmelidir.

SABIKASI UNUTULMAMALI

AKPnin, Anayasa Mahkemesi kararıyla, bir oy farkla kapatılmaktan kurtulduğu ancak laiklik karşıtı eylemlerin odağı olmaktan, bir oy dışında 10 kabul oyuyla mahkûm olduğu, sabıkalı bulunduğu unutulmamalıdır. O günden beri de yaptıkları ortadadır.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, partili cumhurbaşkanlığı, kamu yönetiminin dinselleştirilmesi, ehliyet ve liyakatten koparılması, tek adam düzeni inşa edilmesi, toplumun kutuplaştırılması, Andımız ve ulusal simgelerin kaldırılması, ulusal güvenliği tehlikeye atacak adımlar atılması, devletin itibarsızlaştırılması, anayasal hüküm ve ilkelerin yok sayılması, TBMMnin işlevsizleştirilmesi de bu kapsamdadır.

İNSAN HAKLARI

Siyaset bilimi bağlamında, dinsel güçlere dayalı despotik bir karşıdevrim partisi olan AKPnin oluşturduğu tek adam düzeni, halkın rızasına değil, zora dayalı bir hegemonyaya dayanmaktadır. Zor, baskı, korku, şiddet üreterek iktidarını sürdürmeye çalışmaktadır. İstanbul Sözleşmesini feshederek, kadınları şiddete açık hale getirip kadına yönelik saldırıları özendirirken sürekli çiğnediği insan haklarını korumaktan söz etmesi, bu alanda eylem planı hazırlamaya kalkışması ise ciddiye alınabilir olmayan tam bir takıyye ve aldatma ürünüdür. Gülmece konusu olabilir.

Ancak, karşıdevrim iktidarının sahneye koyduğu, koyacağı tüm bu yapay aldatma oyunlarına, Cumhuriyet Devrimini ve ülkemizin üstün çıkarlarını savunan 104 emekli amiralin açıklamasına karşı yöneltilen baskı ve sindirme girişimlerine, halkın büyük çoğunluğu karşıdır. O nedenle karşıdevrim iktidarı, giderek daha çok zor kullanmak durumunda kalacaktır. Fakat bu da ilkel iktidarını sürdürmeye yetmeyecektir. Türk ulusu, Türkiye Cumhuriyetine içerde ve dışarda güç ve itibar kaybettiren, ulusal güvenlik sorunu haline gelen bu gidişe demokratik yollarla dur diyecektir.

GÜNGÖR AYDIN
EMEKLİ VALİ


Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları