Olaylar Ve Görüşler

Antakya kaygılı..

19 Aralık 2018 Çarşamba

Yerel siyasi dengeyi değiştirmek için her gün yüzlerce Suriyeli sığınmacı “Türkiye yurttaşı” olması için ilçe nüfus müdürlükleri önüne yığılmakta ve seçmen yapılmaktadır.

Antakya’yı betimlerken; hoşgörünün, uygarlıkların, birlikte yaşamanın en üst düzeyde yaşandığı kent olarak belirtiriz. Antakya, bu betimlemeyi fazlasıyla hak ediyor. Yapılan ötekileştirmelere, ayrıştırma uğraşlarına karşın yıllarca kadim kültürünü koruma direncini bir yana itmedi. Fakat son dönemde yapılan saldırılar, yine de Antakyalıya yordu. Umutsuzluğa kapılıyor. Kaygısı artmakta, günlük yaşamına sevgisizlik/kuşkucu anlayış hızla egemen oluyor. Bunun nedeni, siyasi iktidarın öfkeli yaklaşımı. “Fetihçi/ cihatçı” olarak tanımlayabileceğimiz saldırıları ile kenttin demografik, siyasi yapısının değiştirilmesi uğraşı. Bu uğraşın Suriyeli sığınmacılar aracılığıyla gerçekleştirilmeye çalışılması.

Antakya hızla ayrışıyor
Antakya hızla ayrışıyor. Resmi rakamlara göre beş yüz (500) bin, sivil toplum örgütlerinin söylemine göre bir (1) milyona yakın sığınmacı kentte yaşmakta. Sınır ilçelerinde sığınmacılar; yerleşik ilçe nüfusunu çok geride bıraktı. Ekonomik, kültürel, günlük yaşama egemenler. Beldeleriyle ilgili kararları sığınmacılar veriyor. Antakya daha farklı... Sığınmacılar kent içinde gettolar oluşturup ayrıştılar. Birlikte yaşamak için çaba göstermiyorlar. Bazı caddeleri kontrol altına aldılar. Günlük yaşamı sürdürmeye yönelik ekonomik, eğlence kurumlarını, dayanışma örgütlerini kurdular. Suç örgütlerini –güncel söylemle mafya- oluşturdular. Kendi yaşam biçimlerini –giyim, yemek, çok eşlilik, komşuluk ilişkileri vb.- dayatıyorlar. Kısacası Antakya, Suriyeli sığınmacılar aracılığıyla yeniden kurgulanıyor. Binlerce yıllık kadim kültürünün yerine, Ortadoğu kültürü hızla yerleşmekte.
Antakya hızla yol ayrımına sürüklenmekte. Önümüzdeki yerel seçimler; Antakyalının ya uygarlığı, birlikte yaşamayı ya da gettolaşmış bir kenti, Ortadoğulu yaşam izlencesini seçtiğini ortaya koyacak. Siyasal iktidar ve yerel yandaşları Antakya’da ayrışmış, Ortadoğulu yaşamın egemen olması çabasındalar. Uğraşlarının kırılma noktası olarak da yaklaşan yerel seçimleri görüyorlar. Yerel seçimde elde edecekleri başarı “fetihçi/ cihatçı” ruhlarını doyuma ulaştıracak.

Antakya’lılın tercihi
Bunun için kamunun/devletin gücünü ölçüsüz/kontrolsüz kullanırken, diğer yandan yerel siyasi dengeyi değiştirmek için her gün yüzlerce Suriyeli sığınmacı “Türkiye yurttaşı” olması için ilçe nüfus müdürlükleri önüne yığılmakta ve seçmen yapılmaktadır. Ne kadar sığınmacıya Türk kimliği verildiğini resmi makamlar açıklamıyor. Sivil toplum örgütlerinin saptamalarına göre atmış (60) bin civarında. Bu sayı her gün artıyor. Sığınmacıların yurttaş yapılarak yerel seçimde oy kullanır duruma gelmesi, Antakyalının yerel siyasi tercihini belirtmedeki kritik aşamayı çoktan aştı. Artık Antakyalının tercihi Suriyeli sığınmacıların elinde...
Antakya kaygılı. Siyasal iktidarın sığınmacıları yurttaş/ seçmen yapma uygulamasının kent yerel yöneticilerinin değişmesiyle sınırlı kalmayacağını biliyor. Radikal dincilerin egemen olduğu, günlük yaşamları sürekli müdahale edilen, sokaklarında kara çarşaflı, takkeli insanların dolaştığı doğdukları kentte kendilerinin “sığınmacı” durumuna geleceklerinin ayırdındalar. Artan kaygılarına karşın, aynı kaygıyı muhalefet partilerinin genel/yerel yöneticileri, yöre milletvekilleri, sivil toplum örgütleri yöneticilerinin göstermemesi üzüyor.  

İrfan O. Hatipo ğlu
Mustafa Kemal Üni.


Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları