Olaylar Ve Görüşler

İleriye Dönük Öneriler - Dr. Engin ÜNSAL

01 Mart 2021 Pazartesi

AKP iktidara geldiği 2002 yılından bu yana ekonomide, yargıda, dış politikada, sağlıkta, eğitimde çok olumsuz tablolar yaratmış ve hukukun üstünlüğünü, Cumhuriyetin temel ilkelerini yok ederek benzeri olmayan bir Başkanlık Sistemi kurarak yönetimin tüm yetkilerini tek şahısta toplamıştır. Fransa Kralı 14. Louinin,”ben devletim” söylemi ülkede yaşama geçirilerek bir Şahıs Devleti kurulmuştur.

Şahıs Devleti kamu ihaleleri ile beş şirketi sınırsız zenginleştirirken, halkın büyük çoğunluğu fakirlik girdabında boğulmaktadır. Bunun doğal sonucu olarak AKP sürekli seçmenin desteğini kaybetmektedir ve telaştadır. Seçmen kararsızdır ve iktidara getireceği kendi partisini de aramaktadır.

SOSYAL DEMOKRASİNİN EVRİMİ

Sosyal Demokrasinin kökleri 1869da Almanyada Karl Marx, Friedrich Engels ve August Bebelin teorik ve pratik katkıları ile kurulmuş Alman Sosyal Demokrat partisi ne (SPD) dayanır. SPDnin yürürlükte olan programının Tarihsel Köklerimiz” başlıklı bölümünde Marx’ın Tarih ve Toplum” öğretisinin Alman sosyal demokrasisinin temel dayanakları arasında olduğu belirtilmiştir. Alman sosyal demokrasisi hareketi, başlangıçta işçi sınıfı hareketinin bir ürünüydü ancak zaman içinde, uzun siyasi tartışmalar sonunda, değişim geçirdi. Sınıfsal esasa dayanan eski görüşlerini terk etti, Parlamenter sistem çerçevesinde mücadeleyi benimsedi ve parti İşçi Partisinden bütün halkın partisine dönüştürüldü.

Avrupadaki diğer sosyal demokrat partilerle beraber, birsömürü sistemi olarak kabul ettikleri kapitalizmi toptan kaldırma hedefinden vazgeçtiler.1989 SPDnin programı şu sözleri içermektedir ... adil bir toplum içim mücadele ediyoruz. Biz korunmaya değer olanı korumak, yaşamı tehdit eden tehlikeleri uzaklaştırmak istiyoruz” (Osman Bahadır, Nasıl Sosyal Demokrat Olunur? 27 Ocak 2013 Cumhuriyet s.7)

Siyasi Partiler çağların değişen sosyo-ekonomik koşullarına uyum sağlamak için zaman zaman tüzük ve programlarını değiştirmek zorundadır. Halk dilinde bir deyim var: derisini değiştiremeyen yılan ölür. Siyasi partilerde zaman içinde kendilerini yenilemek zorundadır. Yoksa tarih olurlar. CHP 37. Kurultayında 13 maddelik bir manifesto, yeni bir hedefler bildirgesi kabul edildi ama o konuda da etkin adımlar atılmasını bekleniyor.

Kıbrıs Barış Harekâtından sonra ABD Başkanı Johnson’ın yazdığı mektup ve dönemin CHP Genel Başkanı İsmet İnönü’nün yeni bir dünya kurulur Türkiye de yerini alır” yanıtından sonra Ecevit, sonraki yıllarda, parti için orta sol politikalar oluşturmanın ve bunun da işçi, esnaf, memur, tarım emekçileri öncülüğünde olabileceğinin gergefini işlemeye başlamıştır. İşçi Büroları kuruldu, partinin üye profili değişti ve CHP 1973 seçimlerinden birinci Parti ve koalisyon büyük ortağı olarak çıktı. Günümüz CHPsi ülkemizde yaşanan değişiklikleri programına yansıtmak ve yeni şeyler söylemek zorundadır. Televizyonlarda ki konuşmalar CHP'yi iktidar yapmayacaktır.

CHP HALKIN PARTİSİ OLMAK ZORUNDADIR

CHP Ecevitin yaptığı gibi, bugüne kadar olamadığı halkın partisi olmak zorundadır. Bugün ülkemizde SGK kapsamında dar gelirlilerden oluşan 60 milyonun üzerinde halkın önemli bir bölümü var. Bunlar CHPnin oyunu kazanmak zorunda olduğu insanlardır. CHP bunlar için hangi yenilikleri getirecektir?

4857 sayılı İş Kanunu, 6356 saylı Sendikalar Kanunu,4447 sayılı İşsizlik Sigortası kanunu 5510 sayılı Sosyal Güvenlik ve 6331 sayılı İş Sağlığı Kanunları eskimiştir CHP'nin bu yasalarda ne gibi değişiklikler öngördüğü, esnafa, küçük işletmelere ve tarıma hangi desteği vereceği halk tarafından bilinmemektedir.

Daha önce de yazdık; CHP yeni siyasal düzende TBMM de işlevsiz bırakılan milletvekillerine görev vererek çalışma yaşamı ve tüm ekonomiyi ilgilendire konularda çalıştaylar düzenlemek ve yeni bir program hazırlamakla görevlendirilmelidir. Bu milletvekillerinde ve parti kademelerinde iktidar heyecanı yaratacaktır. CHPnin bu konularda yapacağı çalışmaların CHP'ye iktidar yolunu açacağı kanısındayız.

KENDİNİ YENİLEMEK ZORUNLULUĞU

Bir Sosyal demokrat Parti tüm halkı kucaklamak ama önceliği yokluk sınırında yaşayan halkın sorunlarına öncelik vermek zorundadır. Tabanını Başkanlık Sisteminin ezdiği insanlardan oluşturmak zorundadır. Hazırlayacağı yeni programını sendika ziyaretleri ile, milletvekillerinin fabrika kapılarında durarak işçilere, kahvelere ve Kadınlar Kolları aracılığı ile evlere giderek halk için başka bir dünyanın kurulabileceğini halka duyurmalıdır.

Sendika yöneticilerinin yetki konusunda yaşadıkları korkular nedeni ile uzak durdukları sendika-siyaset ilişkileri konusunu CHP ele almalı ve yeni programının işçiye getireceği faydaları, on milyonluk işsizin nasıl bataktan kurtulacağını, satılan devlet kuruluşlarının yeniden devletleştirilerek işsizlere iş bulunacağını sade bir dille anlatılmalıdır. Halk oy vereceği kendi partisini aramaktadır. 

CHP iktidarının yolu, halkın umudu olmaktan ve halka güven vermekten geçecektir. Bunu da ancak halkın beklentilerine çözüm üretmekle yapabilir.

CHPye çok iş düşüyor. Ekonomi o kadar kötü yönetildi ki halk gelecek korkusu yaşıyor. Liyakat o kadar ihmal edildi ki, CHP ülkenin sorunlarına çözüm üretmek zorunda kalacak kadrolarını şimdiden belirlemek zorunda.

Geçmişte bu kadro hazırlıksızlığı nedeni ile bozkurt dövmeli insanlar emniyet müdürü yapıldı.

Her Bakanlıkta kimlerin çalışma yapacağı şimdiden belirlenmeli. Aksi takdirde bir Amerikan filminde olduğu gibi hazırlık yapmadan seçine giren ve seçimi kazanan adayın etrafına döp “şimdi ne yapacağız" şaşkınlığını yaşamamak için CHP hızla program ve kadro çalışması yapmalıdır.

DR. ENGİN ÜNSAL

15. DÖNEM CHP İSTANBUL MİLLETVEKİLİ


Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları